Jest nam bardzo miło zaprosić Was na spotkanie nad Cybiną, w którego trakcie chcemy opowiedzieć Wam o projekcie Brama otwarta na rzekę, którego realizacja rozpocznie się w pierwszej połowie 2021 roku.

Projekt powstał z myślą o edukacji ekologicznej – dzieci i osób dorosłych, ale jest też przestrzenią dla mieszkanek i mieszkańców z okolicy, do której tworzenia chcemy Was zaprosić.

Brama otwarta na rzekę to trzy elementy: Rzeczny Ogród Ekoedukacji, Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa oraz Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna. Wszystkie będą mówić o dziedzictwie przyrodniczym, o Cybinie, jej florze i faunie oraz relacjach człowieka z przyrodą.

Podczas spotkania opowiemy o projekcie, będzie to również okazja do wspólnych rozmów.

Zależy nam na Państwa obecności, liczymy na to, że zainteresowani projektem będziecie chcieli się w niego włączyć: posadzić rośliny w ogrodzie, skorzystać z Rzecznego Ogrodu czy przejść ścieżkę edukacyjną, tym samym lepiej poznać niesamowite miejsce, koło którego przyszło nam mieszkać i żyć.

Jesteśmy pewni, że doceniacie Państwo to sąsiedztwo i będziecie chętni do współpracy i korzystania z efektów projektu.

Do zobaczenia nad rzeką!

Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu
Partner Wiodący: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Partner: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT/Brama Poznania ICHOT
Lata realizacji projektu: 2020-2022
Całkowita wartość projektu: 1 267 394,00 PLN
Kwota dofinansowania: 836 105,59 PLN

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna