Ostrów Tumski w Poznaniu to miejsce o nadzwyczajnym znaczeniu dla miasta. Poza splendorem unikatowych gmachów historycznych, przedwiecznych znalezisk archeologicznych, wyspa katedralna to także wielki ekosystem, odgrywający ważne znaczenie w wielkomiejskim systemie zieleni.

Na zadrzewienia Ostrowa Tumskiego i ich znaczenie biocenotyczne wskazywali uwagę już inż. arch. Władysław Czarnecki, prof. Adam Wodziczko, czy Helena Szafran. Szczególnym fenomenem jest istnienie w sercu miasta, na terenie intensywnie urbanizowanym i poddanym wpływom człowieka od ponad tysiąca lat, obszarów bujnej zieleni, okazałych drzew, ciekawych roślin, licznych gatunków ptaków, saren brodzących na brzegu Warty, czy dzików, które przychodzą i przypływają tu aż z Wilczego Młyna. Co ciekawe, część z tych uroczysk i ostańców wytworzyła się przez ostatnie kilkadziesiąt lat na terenach poprzemysłowych. Tak działa spontaniczna renaturalizacja. Czy ma ona przyszłość w tym miejscu? Jak substancja zabytkowa współpracuje z naturą na Wyspie Tumskiej? Czy to możliwe, że na najdzikszych obszarach Wyspy mieszkają ludzie, o których losie mamy mgliste pojęcie.

Odkryjemy razem przyrodniczy, historyczny, przestrzenny  palimpsest niezwykłej wyspy w sercu Poznania, w miejscach, które niebawem zmienią bezpowrotnie swoją fizjonomię.

Spacer biocentryczny prowadzi Adam Suwart - niezależny dziennikarz, społeczny opiekun zabytków, przewodnik po poznańskiej przyrodzie, zabytkach i historii, współtwórca społeczności Dendroterapia Poznań, krzewiący dendroterapię w warunkach miejskich, według autorskiej metody, wypracowanej w toku wieloletniej praktyki dendroterapeutycznej.

Liczba uczestniczek/ków jest ograniczona. Obowiązują zapisy na maila: wydarzenia@bramapoznania.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga: poza obowiązkiem zachowania wymogów sanitarnych, związanych z przeciwdziałaniem epidemii, zaleca się: wzucie wygodnego obuwia, umożliwiającego wędrówkę po gęsto zarośniętym, zróżnicowanym wysokościowo terenie, założenie wygodnego stroju, zakrywającego ciało, chroniąc je przez owadami i niektórymi roślinami, użycie naturalnego środku przeciwko komarom i kleszczom, zabranie ze sobą butelki z wodą i drobnej przekąski. Uwaga: spacer może być niemożliwy lub trudny do odbycia dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

W aktualnej sytuacji epidemicznej, mając na względzie zarówno bezpieczeństwo uczestników akcji jak i pracowników instytucji, prosimy o przestrzeganie regulaminów wewnętrznych, regulaminu Wydarzenia i stosowanie niezbędnych zasad reżimu sanitarnego. Zachowaj dystans! Prosimy o przestrzeganie dwumetrowego odstępu oraz noszenie maseczek zasłaniających usta i nos, również podczas wydarzeń odbywających się poza budynkiem Bramy Poznania na terenach otwartych. Dezynfekuj ręce! Na miejscu będziemy udostępniać środki dezynfekcyjne tak, aby każda osoba mogła z nich bezpiecznie skorzystać. Regularnie dezynfekujemy wyposażenie ekspozycji i budynku Bramy Poznania.

Cykl Rzeka Żywa 2020

Spacer biocentryczny na wyspie należy do cyklu Rzeka Żywa 2020