Tematyka wystawy

Niezwykła wystawa opowiadająca o budynku Śluzy Katedralnej, najlepiej zachowanym zabytku poligonalnej Twierdzy Poznań, perle wśród budowli militarnych i hydrotechnicznych. Autorzy ekspozycji, wykorzystując niecodzienne środki ekspozycji i eksperymentalną, biograficzną formę, prezentowali ponad 170-letnie dzieje obiektu i związanych z nim osób. Historyczna tematyka dotyczyła zarówno militarnego kontekstu powstania i przeznaczenia obiektu jak i późniejszego wykorzystania Śluzy na cele mieszkalne, czy magazynowe. Narracja składała się z także z licznych komentarzy dotyczących zabytkowych detali wnętrza obiektu.

 

W ramach pracy nad wystawą zrealizowano projekt społeczno-naukowy Śluza Katedralna. Biografie zabytku, którego celem było zebranie wspomnień ludzi związanych z obiektem. Przeprowadzono metodą historii mówionych 9 wywiadów tematycznych , które zostały utrwalone w formie audio i wideo oraz wykorzystane przy tworzeniu narracji wystawy.

 

Prezentacja Śluzy Katedralnej służyła także jako wstęp do szerszej refleksji metodologicznej nad sposobami interpretacji dziedzictwa. Była próbą odpowiedzi na pytania dotyczące właściwego opowiadania o losach zabytkowego budynku i celowości stosowania do tego narzędzi z dziedziny biografistyki.

Aranżacja

Indywidualna aranżacja wystawy, prezentowanej w budynku o którym opowiadała, została dostosowana do przestrzeni i historii tego miejsca. Nośniki i stelaże zaprojektowano z dbałością o zachowanie estetyki zabytkowych wnętrz. Dzięki wykorzystaniu przezroczystych plansz ekspozycyjnych, współczesny komentarz interpretacyjny nie tylko nie przesłaniał, ale eksponował to, co autentyczne i historyczne. Wydarzeniami towarzyszącymi były m.in. oprowadzania inscenizowane prowadzone przez rekonstruktorów i popularyzatorów wiedzy historycznej. W ramach projektu powstała bogato ilustrowana, dwujęzyczna publikacja „Z rzeką w tle. Biografia Śluzy Katedralnej” (red. Michał Kępski).

 

 

Fot. Ł. Gdak

Twórcy

scenariusz: Michał Kępski

koordynacja projektu i przeprowadzenie wywiadów : Michał Kierzkowski

aranżacja: Pracownia Projektowo-Dekoracyjna PTASIA 30

Współpraca: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Miejski Konserwator Zabytków, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia (Sekcja Historyczna), portal histmag.org

Produkcja: CTK TRAKT