Poświęcając wystawę czasową Janowi Lubrańskiemu, którego pięćsetna rocznica śmierci przypada w maju tego roku, chcemy przybliżyć nietuzinkową postać i wszechstronną działalność tego niezwykłego poznańskiego biskupa, a także przedstawić specyfikę epoki, w której przyszło mu działać. Nie ma wątpliwości, iż jako przedstawiciel ówczesnych elit intelektualnych miał on świadomość, iż rozliczne inwestycje w dziedzinie kultury i edukacji muszą iść w parze z dbałością o sprawy przyziemne. Lubrański zamawiał cenne dzieła sztuki i zlecał remonty świątyń, ale jednocześnie fundował szpitale, wodociągi i bruki uliczne. To wieloaspektowe podejście do rzeczywistości podkreślono w dedykacji na jego nagrobku, określając Lubrańskiego jako biegłego w DIVINIS ET HUMANIS LITERIS – [w] księgach boskich i ludzkich.

 

Wernisaż wystawy: sobota, 7 marca, godz. 16:00.

Oprowadzanie kuratorskie: sobota. 14 marca, godz. 16:00.

 

Wstęp wolny!

Scenariusz: Igor Kraszewski (Wydział Historii UAM)

Aranżacja i identyfikacja: Rafał Górczyński

Tłumaczenie na język angielski: Dorota Piwowarczyk

Koordynacja: Anna Pikuła

Produkcja: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT