25 lutego 2020 zapraszamy nauczycielki i nauczycieli na uroczystą inaugurację programu „Witaj w Poznaniu” oraz pierwsze spotkanie z cyklu szkoleń. Pod koniec 2019 roku Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT wraz z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych rozpoczęło realizację programu „Witaj w Poznaniu”, którego celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek uczących języka polskiego jako drugiego. Przygotowaliśmy pierwszy materiał edukacyjny - zestaw kart pracy „Witaj w Poznaniu”, które mają być uzupełnieniem lekcji języka polskiego jako drugiego o kontekst kulturowy. Każdy uczestnik/czka otrzyma zestaw takich kart.

Do naszego miasta  przyjeżdża coraz więcej uczennic i uczniów z różnych stron świata. Zapewniając im edukację, nie powinniśmy koncentrować się wyłącznie na nauczaniu języka polskiego, lecz także wspierać uczniów i uczennice z doświadczeniem migracji w wyzwaniach, jakim są poznawanie najbliższej okolicy i dekodowanie nowej rzeczywistości kulturowej. W zestawie znajduje się 20 dwustronnych kart pracy dostosowanych do potrzeb dwóch grup wiekowych: uczniów i uczennic klas 1-3, uczniów i uczennic klas 4-8. Teksty dla dzieci starszych są obudowane dodatkowymi treściami.

Część inauguracyjna rozpocznie się o godzinie 15:00 w sali wielofunkcyjnej w Bramie Poznania. Wystąpią w niej przedstawicielki instytucji realizacyjnych program - Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Turystki Kulturowej TRAKT, Fundacji Centrum Badań Migracyjnych oraz autorka Julia Karczewska.

 

 

UWAGA! BRAK MIEJSC NA CZĘŚĆ SZKOLENIOWĄ!

Część szkoleniowa rozpocznie się o godzinie 16:00 (potrwa około 1,5 godziny). Podczas warsztatu prowadzonego przez Julię Karczewską dowiecie się Państwo wg jakiego zamysłu metodycznego powstał prezentowany pakiet, i jak autorka wyobraża sobie stosowanie go w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki szkolenia otrzymają zestawy kart „Witaj w Poznaniu”. Na warsztat obowiązują zapisy: edukacja[at]bramapoznania.pl.Patronem części szkoleniowej został Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który od lat doradza nauczycielkom i nauczycielom uczącym języka polskiego jako drugiego.

 

Julia Karczewska

Filolożka języka polskiego (UAM 2003 r.). W poznańskich szkołach uczy języka polskiego i języka polskiego jako drugiego/obcego. W 2015 r., kiedy w poznańskiej oświacie temat uczniów z doświadczeniem migracji pojawiał się incydentalnie, ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe z zakresu glottodydaktyki polonistycznej (IBL PAN). W 2016 r. rozpoczęła współpracę z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych. Jej efektem jest prowadzenie do dziś w Migrant Info Point kursów języka polskiego dla cudzoziemców. Dwa lata później, jako pierwsza w Wielkopolsce, rozpoczęła pełnienie funkcji doradczyni metodycznej nauczycieli języka polskiego jako języka obcego w Ośrodku  Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Już w pierwszym roku działalności w ODN została opiekunem merytorycznym III Ogólnopolskiego Kongresu Oświatowego Bezpieczna przystań w wielokulturowej szkole. Autorka artykułów metodycznych, koordynatorka sieci współpracy ODN „Uczeń z doświadczeniem migracji” oraz powołanej w tym roku wraz z Urzędem Miasta Poznania Poznańskiej Sieci Szkolnych Liderów Wielokulturowości. Jej działaniom przyświeca cel przygotowania poznańskich szkół do profesjonalnego wsparcia uczniów z doświadczeniem migracji.

Cykl Witaj w Poznaniu!

Witaj w Poznaniu - Inauguracja programu i cyklu szkoleń należy do cyklu Witaj w Poznaniu!

Cykl warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek uczących języka polskiego jako drugiego.