Choć od odzyskania niepodległości minęło już sto lat, to jednak wciąż zapominamy jak ważną rolę dla tego procesu odgrywała Wielkopolska. Marsz ku wolności trwał w Poznaniu nie tylko wyjątkowo długo, ale także wiódł różnymi drogami: gdy jedni stawiali na rozstrzygnięcie konfliktu na polu bitwy, inni skłaniali się ku pracy organicznej. Ostrów Tumski jako kolebka polskiej państwowości stał się symbolem, który łączył jednych i drugich we wspólnym dążeniu do celu.