W roku 2020 rozwijamy program „Witaj w Poznaniu”, proponując część szkoleniową dla nauczycielek i nauczycieli, do której prowadzenia zaprosiliśmy autorkę treści kart – Julię Karczewską.

Pierwsze szkolenie odbyło się w Bramie Poznania w lutym br., kolejne ze względu na pandemię koronawirusa zdecydowaliśmy się zrealizować w formie prezentacji i udostępnić online. Materiały znajdujące się w prezentacji są bankiem zagadnień, wiedzy i komentarzy autorki koncepcji merytorycznej kart. Kolejna prezentacja, którą przygotowujemy na maj, będzie miała charakter praktyczny.

Prezentacja była dostępna do końca maja 2020 r.

Polecamy także ciekawą rozmowę z autorką kart i prezentacji – Julią Karczewską – na temat edukacji dzieci z doświadczeniem migracji:

Rozmowa z Julią Karczewską

Cykl Witaj w Poznaniu!

Witaj w Poznaniu: materiały szkoleniowe_1 należy do cyklu Witaj w Poznaniu!

Cykl warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek uczących języka polskiego jako drugiego.