Rozwiń sub menu
Cennik

 

BILETY NA EKSPOZYCJĘ
Bilet normalny 15 zł od osoby
Bilet normalny (Poznańska Karta Turystyczna) 10 zł od osoby
Bilet ulgowy 9 zł od osoby
Bilet ulgowy (Poznańska Karta Turystyczna) 6 zł od osoby
Bilet rodzinny (maksymalnie 5 osób,
w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe + dzieci do 16. r.ż.)
30 zł od rodziny
Bilet grupowy (10 osób i więcej) 8 zł od osoby
BILET WSPÓLNY NA OSTRÓW TUMSKI
Wspólny bilet normalny 21 zł od osoby
Wspólny bilet ulgowy 13 zł od osoby
Wspólny bilet rodzinny (do 6 osób
max. 2 osoby dorosłe i 4 dzieci)
39 zł od rodziny
Wspólny bilet grupowy (od 10 osób) – od osoby 12 zł od osoby
Bilet nauczyciel 10 zł od osoby
Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej 5 zł od osoby
Bilet dla seniora na oprowadzanie grupowe z przewodnikiem* 8 zł od osoby
Bilet na podstawie Lubońskiej Karty Seniora 7 zł od osoby
VOUCHER PODARUNKOWY
Voucher podarunkowy indywidualny 15 zł od osoby
Voucher podarunkowy rodzinny (maksymalnie 5 osób,
w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe + dzieci do 16. r.ż.)
30 zł od osoby
Usługa przewodnicka** 60 zł od grupy

*Oprowadzanie z przewodnikiem dla seniorów odbywa się wg ustalonego wcześniej harmonogramu dostępnego na stronie www.bramapoznania.pl i w Kasach.

**Do wykupienia usługi przewodnickiej zobligowane są grupy zorganizowane, które chcą zostać oprowadzone przez pracownika Bramy Poznania z wykorzystaniem systemu master-slave. W innym przypadku grupy zorganizowane zwiedzają ekspozycję samodzielnie z wykorzystaniem audioprzewodników.

Zwolnione z obowiązku wykupienia usługi przewodnickiej w przypadku oprowadzania przez pracownika Bramy Poznania z wykorzystaniem systemu master-slave są grupy: młodzieży w wieku szkolnym, studenci, osoby z niepełnosprawnością i seniorzy.

W cenę biletu wliczone jest korzystanie z audioprzewodnika na ekspozycji głównej w Bramie Poznania. Bilet normalny, ulgowy i rodzinny na ekspozycję, Bilet Wspólny (normalny, ulgowy i rodzinny), bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej oraz Voucher podarunkowy uprawniają do skorzystania z usługi audiowycieczki na Ostrów Tumski w terminie do 10 dni od daty zwiedzenia ekspozycji. W celu skorzystania z usługi audiowycieczki we wskazanym powyżej terminie należy okazać bilet wstępu na ekspozycję.

Uprawnienia do zakupu biletów na ekspozycję

 1. Bilet normalny (w tym Bilet Wspólny normalny) – przysługuje osobie dorosłej.
 2. Bilet normalny (Poznańska Karta Turystyczna) – przysługuje osobie dorosłej za okazaniem ważnej Poznańskiej Karty Turystycznej, dowodu tożsamości i pozostawieniem kuponu znajdującego się w przewodniku na końcu książeczki-przewodnika.
 3. Bilet ulgowy (w tym Bilet Wspólny ulgowy) – przysługuje:
 • dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26. roku życia i doktorantom,
 • osobom z niepełnosprawnością wraz z opiekunami,
 • emerytom, rencistom,
 • osobom powyżej 65. roku życia,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, wychowawcom placówek szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

Bilet ulgowy dostępny jest po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja szkolna, studencka, doktorancka, legitymacja osoby niepełnosprawnej lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający uprawnienia).

 1. Bilet ulgowy (Poznańska Karta Turystyczna) – przysługuje za okazaniem ważnej Poznańskiej Karty Turystycznej, dowodu tożsamości i pozostawieniem kuponu znajdującego się w przewodniku na końcu książeczki-przewodnika.
 2. Bilet rodzinny – przysługuje rodzinom składającym się do pięciu osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 16. roku życia. Bilet dostępny jest
  po okazaniu dokumentu uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna).

* Bilet Wspólny rodzinny przysługuje rodzinom składającym się do sześciu osób,
w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 15. roku życia. Bilet dostępny jest po okazaniu dokumentu uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna).

* Voucher podarunkowy rodzinny – przysługuje rodzinom składającym się do pięciu osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 16. roku życia. Bilet dostępny jest po okazaniu dokumentu uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna).

 1. Bilet grupowy (w tym Bilet Wspólny grupowy) – przysługuje osobom
  w zorganizowanych grupach liczących co najmniej 10 osób a maksymalnie 30 osób.
 2. Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej – przysługuje osobom, które w momencie zakupu biletu okażą jedną z honorowanych przez Bramę Poznania Kart Rodziny Dużej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza karty lub ważną legitymację szkolną w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Zwolnienie z opłat za wstęp na ekspozycję

 • Zwolnienie z opłat za wstęp na ekspozycję główną w Bramie Poznania przysługuje
  klientom indywidualnym po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki, następującym osobom: dzieciom do 6. roku życia; kombatantom; osobom fizycznym odznaczonym wyróżnieniami: „Honorowy Obywatel Miasta Poznania”, „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
  lub  „Zasłużony dla Miasta Poznania”.

 

 

ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW NA EKSPOZYCJĘ OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.

ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW WSPÓLNYCH OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.

ZASADY SPRZEDAŻY I WYKORZYSTANIA VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.

 

BILETY NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA GRUP SZKOLNYCH
Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla grup ze szkół specjalnych (maks. liczba uczestników 10 uczniów oraz 5 opiekunów) 40 zł ze grupę
Bilet na zajęcia edukacyjne terenowe dla grup ze szkół specjalnych  (maks. liczba uczestników 10 uczniów oraz 5 opiekunów) 30 zł za grupę
Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej  (maks. liczba uczestników 10 uczniów oraz 5 opiekunów) 40 zł za grupę
Bilet na zajęcia edukacyjne terenowe dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej  (maks. liczba uczestników 10 uczniów oraz 5 opiekunów) 30 zł za grupę
Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla grupy przedszkolnej / szkolnej, w tym klas integracyjnych (maks. liczba uczestników 30 uczniów oraz 3 opiekunów) 100 zł za grupę
Bilet na zajęcia edukacyjne terenowe dla grupy przedszkolnej / szkolnej w tym klas integracyjnych (maks. liczba uczestników 30 uczniów oraz 3 opiekunów) * 80 zł za grupę
Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla grup przedszkolnych / szkolnych uczących się języka angielskiego (maks. liczba uczestników 30 uczniów oraz 3 opiekunów) 120 zł za grupę
Bilet na zajęcia edukacyjne terenowe dla grup przedszkolnych / szkolnych uczących się języka angielskiego (maks. liczba uczestników 30 uczniów oraz 3 opiekunów) 100 zł za grupę
Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla grup z wymian międzynarodowych (maks. liczba uczestników 30 uczniów oraz 3 opiekunów) 120 zł za grupę
Półkolonie terenowe (maks. liczba uczestników 33 uczniów wraz z opiekunami) 100 zł za grupę
Półkolonie warsztatowe z wejściem na ekspozycję (maks. liczba uczestników 33 uczniów wraz z opiekunami) 120 zł za grupę

* Jeżeli zajęcia terenowe przewidują wizytę w Katedrze, grupa reguluje opłatę za wstęp
do Katedry samodzielnie.

 

Uprawnienia do zakupu biletów na zajęcia edukacyjne

Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla grupy
przedszkolnej / szkolnej
– przysługuje zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży szkolnej liczącym od 10 do 33 osób (łącznie z opiekunami).

*Wejście do wybranej przestrzeni ekspozycji tylko w przypadku, gdy przewiduje to scenariusz zajęć.

Bilet na zajęcia edukacyjne terenowe dla grupy przedszkolnej / szkolnej – przysługuje zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży szkolnej liczącym od 10 do 33 osób (łącznie
z opiekunami).

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.
ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY ZAJĘĆ OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.

 

 

 

BILET NA WYCIECZKI PO OSTROWIE TUMSKIM Z PRZEWODNIKIEM
Wycieczka po Katedrze w języku polskim (na zamówienie)* 140 zł ze grupę
Wycieczka po Katedrze w języku obcym (na zamówienie)* 200 zł za grupę
Wycieczka po Ostrowie Tumskim i Katedrze w języku polskim (na zamówienie)* 160 zł za grupę
Wycieczka po Ostrowie Tumskim i Katedrze w języku obcym (na zamówienie)* 220 zł za grupę

* Jeżeli wycieczka obejmuje wizytę w Katedrze, grupa reguluje dodatkowo opłatę za wstęp na miejscu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY WYCIECZEK OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.

 

 

 

BILETY NA AUDIOWYCIECZKĘ PO OSTROWIE TUMSKIM*
Bilet normalny na audiowycieczkę 5 zł od osoby
Bilet ulgowy na audiowycieczkę 3 zł od osoby
Bilet rodzinny na audiowycieczkę 10 zł od osoby
Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej 1 zł od osoby

 

Uprawnienia do zakupu biletów na audiowycieczkę po Ostrowie Tumskim

 1. Bilet normalny – przysługuje osobie dorosłej
 2. Bilet ulgowy – przysługuje:
 • dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26. roku życia i doktorantom,
 • osobom z niepełnosprawnością wraz z opiekunami,
 • osobom powyżej 65. roku życia
 • emerytom, rencistom,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, wychowawcom placówek szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,

Bilet ulgowy dostępny jest po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja szkolna, studencka, doktorancka, legitymacja osoby niepełnosprawnej lub inny dokument
ze zdjęciem potwierdzający uprawnienia).

 1. Bilet rodzinny – przysługuje rodzinom składającym się z do pięciu osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 16. roku życia. Bilet dostępny jest
  po okazaniu dokumentu uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna).
 2. Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej – przysługuje osobom, które w momencie zakupu biletu okażą jedną z honorowanych przez Bramę Poznania Kart Rodziny Dużej.

 

(!) Uwaga: Bilet normalny, ulgowy i rodzinny na ekspozycję, Bilet Wspólny (normalny, ulgowy i rodzinny), bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej oraz Voucher podarunkowy uprawniają  do skorzystania z usługi audiowycieczki na Ostrów Tumski w terminie do 10 dni od daty zwiedzenia ekspozycji.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W AUDIOWYCIECZKACH OKREŚLAJĄ ODRĘBNE REGULAMINY.

ZASADY SPRZEDAŻY AUDIOWYCIECZEK OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.

 

 

WYCIECZKI PO TRAKCIE KRÓLEWSKO-CESARSKIM Z PRZEWODNIKIEM NA ZAMÓWIENIE.

 

Wycieczki na zamówienie – wersja PL
Wycieczka po Starym Mieście w języku polskim 200 zł za grupę
Wycieczka po Starym Mieście w języku obcym 300 zł za grupę
Wycieczka po Śródmieściu w języku polskim 200 zł za grupę
Wycieczka po Śródmieściu w języku obcym 300 zł za grupę
„Zmroczna wycieczka” w języku polskim 230 zł za grupę
„Zmroczna wycieczka” w języku obcym 350 zł za grupę

W wycieczkach na zamówienie grupa może liczyć do 50 osób.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH ORAZ ZASADY REZERWACJI

I SPRZEDAŻY WYCIECZEK OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 647 7634

 

 

 

 

BEZPŁATNE BILETY DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ I/LUB SPOŁECZNEJ

 

Brama Poznania, jako nowoczesna instytucja miasta Poznania stara się zapewnić poznawanie historii i dziedzictwa Ostrowa Tumskiego również osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub społecznej. Dlatego ustaliliśmy miesięczną pulę bezpłatnych biletów na atrakcje będące w ofercie naszej instytucji:

 • 90 biletów na ekspozycję główną,
 • 30 biletów na audiowycieczkę po Ostrowie Tumskim,

Bilety wydaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń, aż do wyczerpania puli. Mogą się o nie ubiegać osoby indywidualne oraz instytucje:

 • publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze (placówki socjalizacyjne np. dom dziecka; placówki interwencyjne np. pogotowie opiekuńcze; placówki specjalistyczno-terapeutyczne; placówki typu rodzinnego (np. rodzinne domy dziecka)
 • publiczne placówki służby zdrowia
 • publiczne przedszkola i szkoły różnych szczebli
 • osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej
 • osoby ze środowisk wykluczonych
 • fundacje i stowarzyszenia

 

Aktualna dostępność biletów*:

 

Miesiąc Ekspozycja:
liczba dostępnych biletów
Audiowycieczka:
liczba dostępnych biletów
Październik 81 30
Listopad 50 30
Grudzień 90 30

* Aktualizacja dostępności biletów odbywa się raz w tygodniu.

Szczegółowe informacje na temat bezpłatnych biletów znajdują się w Regulaminie Bezpłatnych Biletów

 

Wniosek o przyznanie bezpłatnych biletów można pobrać

 

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku pracownik Biura Obsługi Klienta będzie kontaktowała się z osobami, którym przyznano bilety w celu uzgodnienia szczegółów wizyty.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: Biuro Obsługi Klienta – Punkt informacji: 61 647 7634

 

 

Bilety on-line
English Version