Rozwiń sub menu
Cennik

 

BILETY NA EKSPOZYCJĘ
Bilet normalny 18 zł od osoby
Bilet normalny (Poznańska Karta Turystyczna) 12 zł od osoby
Bilet ulgowy 12 zł od osoby
Bilet ulgowy (Poznańska Karta Turystyczna) 8 zł od osoby
Bilet rodzinny (maksymalnie 5 osób,
w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe + dzieci do 16. r.ż.)
36 zł od rodziny
Bilet grupowy (10 osób i więcej) 11 zł od osoby
BILET WSPÓLNY NA OSTRÓW TUMSKI
Wspólny bilet normalny 21 zł od osoby
Wspólny bilet ulgowy 13 zł od osoby
Wspólny bilet rodzinny (do 6 osób
max. 2 osoby dorosłe i 4 dzieci)
39 zł od rodziny
Wspólny bilet grupowy (od 10 osób) 12 zł od osoby
 INNE:
Bilet nauczyciel*  10 zł
Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej 5 zł od osoby
Bilet na podstawie Lubońskiej Karty Seniora 7 zł od osoby
Bilet na podstawie Czerwonackiej Karty Seniora 7 zł od osoby
Bilet na podstawie Poznańskiej Złotej Karty 7 zł od osoby
Bilet na podstawie Goślińskiej Karty Seniora 7 zł od osoby

 

VOUCHER PODARUNKOWY
Voucher podarunkowy indywidualny 18 zł od osoby
Voucher podarunkowy rodzinny (maksymalnie 5 osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe + dzieci do 16. r.ż.) 36 zł od rodziny
Usługa przewodnicka** 60 zł od grupy

 

*Bilet Nauczyciel- przysługuje nauczycielom: wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. Na podstawie biletu nauczyciele/-ki biorą udział w miniwykładzie i zwiedzają ekspozycję  Bramy Poznania z przewodnikiem. Ustalane indywidualnie, z przynajmniej 30- dniowym wyprzedzeniem.

**Do wykupienia usługi przewodnickiej zobligowane są grupy zorganizowane, które chcą zostać oprowadzone przez pracownika Bramy Poznania z wykorzystaniem systemu master-slave. W innym przypadku grupy zorganizowane zwiedzają ekspozycję samodzielnie z wykorzystaniem audioprzewodników. Usługę należy zarezerwować z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Zwolnione z obowiązku wykupienia usługi przewodnickiej w przypadku oprowadzania przez pracownika Bramy Poznania z wykorzystaniem systemu master-slave są grupy: młodzieży w wieku szkolnym, studenci, osoby z niepełnosprawnością i seniorzy.

W cenę biletu wliczone jest korzystanie z audioprzewodnika na ekspozycji głównej w Bramie Poznania. Bilet normalny, ulgowy i rodzinny na ekspozycję, Bilet Wspólny (normalny, ulgowy i rodzinny), bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej oraz Voucher podarunkowy uprawniają do skorzystania z usługi audiowycieczki na Ostrów Tumski w terminie do 10 dni od daty zwiedzenia ekspozycji. W celu skorzystania z usługi audiowycieczki we wskazanym powyżej terminie należy okazać bilet wstępu na ekspozycję.

Uprawnienia do zakupu biletów na ekspozycję

 1. Bilet normalny (w tym Bilet Wspólny normalny) – przysługuje osobie dorosłej.
 2. Bilet normalny (Poznańska Karta Turystyczna) – przysługuje osobie dorosłej za okazaniem ważnej Poznańskiej Karty Turystycznej, dowodu tożsamości i pozostawieniem kuponu znajdującego się w przewodniku na końcu książeczki-przewodnika.
 3. Bilet ulgowy (w tym Bilet Wspólny ulgowy) – przysługuje:
 • dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26. roku życia i doktorantom,
 • osobom z niepełnosprawnością wraz z opiekunami,
 • emerytom, rencistom,
 • osobom powyżej 65. roku życia,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, wychowawcom placówek szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

Bilet ulgowy dostępny jest po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja szkolna, studencka, doktorancka, legitymacja osoby niepełnosprawnej lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający uprawnienia).

 1. Bilet ulgowy (Poznańska Karta Turystyczna) – przysługuje za okazaniem ważnej Poznańskiej Karty Turystycznej, dowodu tożsamości i pozostawieniem kuponu znajdującego się w przewodniku na końcu książeczki-przewodnika.
 2. Bilet rodzinny – przysługuje rodzinom składającym się do pięciu osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 16. roku życia. Bilet dostępny jest
  po okazaniu dokumentu uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna).

* Bilet Wspólny rodzinny przysługuje rodzinom składającym się do sześciu osób,
w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 15. roku życia. Bilet dostępny jest po okazaniu dokumentu uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna).

* Voucher podarunkowy rodzinny – przysługuje rodzinom składającym się do pięciu osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 16. roku życia. Bilet dostępny jest po okazaniu dokumentu uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna).

 1. Bilet grupowy (w tym Bilet Wspólny grupowy) – przysługuje osobom
  w zorganizowanych grupach liczących co najmniej 10 osób a maksymalnie 30 osób.
 2. Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej – przysługuje osobom, które w momencie zakupu biletu okażą jedną z honorowanych przez Bramę Poznania Kart Rodziny Dużej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza karty lub ważną legitymację szkolną w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Zwolnienie z opłat za wstęp na ekspozycję

 • Zwolnienie z opłat za wstęp na ekspozycję główną w Bramie Poznania przysługuje
  klientom indywidualnym po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki, następującym osobom: dzieciom do 6. roku życia; kombatantom; osobom fizycznym odznaczonym wyróżnieniami: „Honorowy Obywatel Miasta Poznania”, „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
  lub  „Zasłużony dla Miasta Poznania”.

 

 

Happy Hours w Bramie Poznania!

WTOREK – PIĄTEK: GODZ. 17.00

SOBOTA – NIEDZIELA: GODZ. 18:00

Wybrane bilety na ekspozycję Bramy Poznania -50%.

 

Cennik promocji Happy Hours w Bramie Poznania
Bilet normalny  9 zł od osoby
Bilet ulgowy  6 zł od osoby
Bilet rodzinny  (maksymalnie 5 osób,
w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe + dzieci do 16. r.ż.)
 18 zł od rodziny

ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW NA EKSPOZYCJĘ OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.

ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW WSPÓLNYCH OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.

ZASADY SPRZEDAŻY I WYKORZYSTANIA VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.

ZASADY PROMOCJI „HAPPY HOURS W BRAMIE POZNANIA” OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.

 

 

BILETY NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA GRUP SZKOLNYCH
Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla grup ze szkół specjalnych (maks. liczba uczestników 10 uczniów oraz 5 opiekunów) 40 zł za grupę
Bilet na zajęcia edukacyjne terenowe dla grup ze szkół specjalnych  (maks. liczba uczestników 10 uczniów oraz 5 opiekunów) 30 zł za grupę
Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej  (maks. liczba uczestników 10 uczniów oraz 5 opiekunów) 40 zł za grupę
Bilet na zajęcia edukacyjne terenowe dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej  (maks. liczba uczestników 10 uczniów oraz 5 opiekunów) 30 zł za grupę
Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla grupy przedszkolnej / szkolnej, w tym klas integracyjnych (maks. liczba uczestników 30 uczniów oraz 3 opiekunów) 115 zł za grupę
Bilet na zajęcia edukacyjne terenowe dla grupy przedszkolnej / szkolnej w tym klas integracyjnych (maks. liczba uczestników 30 uczniów oraz 3 opiekunów) * 95 zł za grupę
Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla grup przedszkolnych / szkolnych uczących się języka angielskiego (maks. liczba uczestników 30 uczniów oraz 3 opiekunów) 135 zł za grupę
Bilet na zajęcia edukacyjne terenowe dla grup przedszkolnych / szkolnych uczących się języka angielskiego (maks. liczba uczestników 30 uczniów oraz 3 opiekunów) 115 zł za grupę
Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla grup z wymian międzynarodowych (maks. liczba uczestników 30 uczniów oraz 3 opiekunów) 135 zł za grupę
Półkolonie terenowe (maks. liczba uczestników 33 uczniów wraz z opiekunami) 140 zł za grupę
Półkolonie warsztatowe z wejściem na ekspozycję (maks. liczba uczestników 33 uczniów wraz z opiekunami) 160 zł za grupę

* Jeżeli zajęcia terenowe przewidują wizytę w Katedrze, grupa reguluje opłatę za wstęp
do Katedry samodzielnie.

 

Uprawnienia do zakupu biletów na zajęcia edukacyjne

Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla grupy
przedszkolnej / szkolnej
– przysługuje zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży szkolnej liczącym od 10 do 33 osób (łącznie z opiekunami).

*Wejście do wybranej przestrzeni ekspozycji tylko w przypadku, gdy przewiduje to scenariusz zajęć.

Bilet na zajęcia edukacyjne terenowe dla grupy przedszkolnej / szkolnej – przysługuje zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży szkolnej liczącym od 10 do 33 osób (łącznie
z opiekunami).

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.
ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY ZAJĘĆ OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.

 

 

BILETY NA AUDIOWYCIECZKĘ PO OSTROWIE TUMSKIM*
Bilet normalny na audiowycieczkę 5 zł od osoby
Bilet ulgowy na audiowycieczkę 3 zł od osoby
Bilet rodzinny na audiowycieczkę

(maksymalnie 5 osób,
w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe + dzieci do 16. r.ż.)

10 zł od rodziny

 

Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej 1 zł od osoby

 

Uprawnienia do zakupu biletów na audiowycieczkę po Ostrowie Tumskim

 1. Bilet normalny – przysługuje osobie dorosłej
 2. Bilet ulgowy – przysługuje:
 • dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26. roku życia i doktorantom,
 • osobom z niepełnosprawnością wraz z opiekunami,
 • osobom powyżej 65. roku życia
 • emerytom, rencistom,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, wychowawcom placówek szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,

Bilet ulgowy dostępny jest po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja szkolna, studencka, doktorancka, legitymacja osoby niepełnosprawnej lub inny dokument
ze zdjęciem potwierdzający uprawnienia).

 1. Bilet rodzinny – przysługuje rodzinom składającym się z do pięciu osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 16. roku życia. Bilet dostępny jest
  po okazaniu dokumentu uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna).
 2. Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej – przysługuje osobom, które w momencie zakupu biletu okażą jedną z honorowanych przez Bramę Poznania Kart Rodziny Dużej.

 

(!) Uwaga: Bilet normalny, ulgowy i rodzinny na ekspozycję, Bilet Wspólny (normalny, ulgowy i rodzinny), bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej oraz Voucher podarunkowy uprawniają  do skorzystania z usługi audiowycieczki na Ostrów Tumski w terminie do 10 dni od daty zwiedzenia ekspozycji.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W AUDIOWYCIECZKACH OKREŚLAJĄ ODRĘBNE REGULAMINY.

ZASADY SPRZEDAŻY AUDIOWYCIECZEK OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.

 

 

WYCIECZKI PO OSTROWIE TUMSKIM ORAZ TRAKCIE KRÓLEWSKO-CESARSKIM Z PRZEWODNIKIEM NA ZAMÓWIENIE.

 

WYCIECZKI PO OSTROWIE TUMSKIM Z PRZEWODNIKIEM
Wycieczka po Katedrze w języku polskim (na zamówienie)* 140 zł ze grupę
Wycieczka po Katedrze w języku obcym (na zamówienie)* 200 zł za grupę
Wycieczka po Ostrowie Tumskim i Katedrze w języku polskim (na zamówienie)* 160 zł za grupę
Wycieczka po Ostrowie Tumskim i Katedrze w języku obcym (na zamówienie)* 220 zł za grupę
WYCIECZKI PO TRAKCIE KRÓLEWSKO-CESARSKIM
Wycieczka po Starym Mieście w języku polskim 200 zł za grupę
Wycieczka po Starym Mieście w języku obcym 300 zł za grupę
Wycieczka po Śródmieściu w języku polskim 200 zł za grupę
Wycieczka po Śródmieściu w języku obcym 300 zł za grupę
„Zmroczna wycieczka” w języku polskim 230 zł za grupę
„Zmroczna wycieczka” w języku obcym 350 zł za grupę

W wycieczkach na zamówienie grupa może liczyć do 50 osób.

* Jeżeli wycieczka obejmuje wizytę w Katedrze, grupa reguluje dodatkowo opłatę za wstęp na miejscu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH ORAZ ZASADY REZERWACJI

I SPRZEDAŻY WYCIECZEK OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 647 7634

 

 

 

 

BEZPŁATNE BILETY DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ I/LUB SPOŁECZNEJ

 

Brama Poznania, jako nowoczesna instytucja miasta Poznania stara się zapewnić poznawanie historii i dziedzictwa Ostrowa Tumskiego również osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub społecznej. Dlatego ustaliliśmy miesięczną pulę bezpłatnych biletów na atrakcje będące w ofercie naszej instytucji:

 • 90 biletów na ekspozycję główną,
 • 30 biletów na audiowycieczkę po Ostrowie Tumskim,

Bilety wydaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń, aż do wyczerpania puli. Mogą się o nie ubiegać osoby indywidualne oraz instytucje:

 • publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze (placówki socjalizacyjne np. dom dziecka; placówki interwencyjne np. pogotowie opiekuńcze; placówki specjalistyczno-terapeutyczne; placówki typu rodzinnego (np. rodzinne domy dziecka)
 • publiczne placówki służby zdrowia
 • publiczne przedszkola i szkoły różnych szczebli
 • osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej
 • osoby ze środowisk wykluczonych
 • fundacje i stowarzyszenia

 

Aktualna dostępność biletów*:

 

Miesiąc Ekspozycja:
liczba dostępnych biletów
Audiowycieczka:
liczba dostępnych biletów
Grudzień 90 30
Styczeń 78 30
Luty 90 30

* Aktualizacja dostępności biletów odbywa się raz w tygodniu.

Szczegółowe informacje na temat bezpłatnych biletów znajdują się w Regulaminie Bezpłatnych Biletów

 

Wniosek o przyznanie bezpłatnych biletów można pobrać

 

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku pracownik Biura Obsługi Klienta będzie kontaktowała się z osobami, którym przyznano bilety w celu uzgodnienia szczegółów wizyty.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: Biuro Obsługi Klienta – Punkt informacji: 61 647 7634

 

 

Bilety on-line
English Version