Rozwiń sub menu
Twórcy Poznania: Tomasz Treter
fot. Katarzyna Zimna

Poznań to nie tylko zabytki czy osiedla mieszkaniowe – to także losy osób z nim związanych, wpływających na jego dzieje. Historię ludzi i rodzin, które stanowiły i nadal stanowią żywą tkankę naszego miasta, przybliżamy na spotkaniach z cyklu „Twórcy Poznania”. Mają one nie tylko charakter odczytów, ale także – co najcenniejsze – otwartych konwersatoriów, prezentacji wspomnień i osobistych relacji uczestników.

 

 

Drugie spotkanie z cyklu Twórcy Poznania jest jednocześnie pierwszym, poświęconym rodowitemu mieszkańcowi Poznania. Poprowadzi je dr hab. Aleksander Małecki, przypominając postać Tomasza Tretera – pochodzącego z poznańskiego Chwaliszewa, XVII-wiecznego sekretarza trzech kolejnych królów, dyplomaty, poety i rzymskiego rytownika.

Spotkanie odbędzie się w sali wielofunkcyjnej w Bramie Poznania. Wstęp wolny.

 

 

 

 

dr hab. Aleksander Małecki – znany historyk, nauczyciel akademicki, wybitny

specjalista z zakresu historii nowożytnej, autor ważnych publikacji naukowych min. wydanej
w 2013 roku książki „Historyków nie zaniechaj czytać – studia nad twórczością historyczną Marcina Kromera i jej renesansową recepcją”.

Bilety on-line
English Version