Rozwiń sub menu
Specjalista ds. obsługi klienta

 

 

Zakres podstawowych czynności

 • udzielanie klientom informacji o ofercie CTK TRAKT oraz Bramy Poznania ICHOT, a także o możliwościach zwiedzania miasta,
 • sprzedaż biletów wstępu oraz przyjmowanie opłat za udział w wydarzeniach kulturalnych i programowych organizowanych przez Centrum (w formie pośredniej i bezpośredniej), w tym obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych,
 • prowadzenie rezerwacji wizyt,
 • organizacja zwiedzania, obsługa i nadzór nad ruchem zwiedzających w Bramie Poznania ICHOT,
 • informowanie i zaznajamianie zwiedzających z zagadnieniami prezentowanymi na ekspozycji stałej w  Bramie Poznania ICHOT oraz na ekspozycjach czasowych,
 • aktywizowanie zwiedzających na ekspozycji w Bramie Poznania ICHOT, demonstrowanie sposobów korzystania z nośników na ekspozycji, troska o bezpieczeństwo nośników ekspozycyjnych,
 • obsługa wernisaży, koncertów, spotkań i innych wydarzeń organizowanych przez Centrum w budynku Bramy Poznania ICHOT, jak i w plenerze,
 • obsługa szatni oraz dystrybucji audioprzewodników,
 • zapewnienie komfortu zwiedzania, utrzymywanie pozytywnych relacji ze zwiedzającymi.

 

 

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie co najmniej  średnie, mile widziane wykształcenie wyższe,
 • min. roczne doświadczenie w zakresie obsługi klienta,
 • bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego z następujących języków: francuski, niemiecki, angielski, rosyjski
 • dyspozycyjność (praca zmianowa, także w weekendy oraz przy wieczornych wydarzeniach),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania i utrzymania kontaktu z klientem oraz skutecznego komunikowania się,
 • wysoka kultura osobista oraz pozytywne nastawienie do świata,
 • gotowość do uczenia się nowych rzeczy, podnoszenia kwalifikacji,
 • zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym Poznania.

 

 

Wymagania dodatkowe

 • dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi kas fiskalnych i terminali,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kasjera, mile widziany kurs kasjerski.

 

Wymagane dokumenty

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i kwalifikacje.

 

Inne informacje:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

lub na adres e-mail: kadry@trakt.poznan.pl, w terminie do 24 lutego 2019 r

 

 

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań w terminie do 2019-02-24.

Przetwarzanie danych osobowych

Aby aplikacja wzięła udział w rekrutacji w zgłoszeniu należy dopisać poniższą klauzulę zgody:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

 

 

Część informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@trakt.poznan.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 1 roku wyznaczony przez administratora.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Konsekwencją przetwarzania Pani/Pana danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Bilety on-line
English Version