Rozwiń sub menu
Seminarium: Odbiorcy instytucji kultury.

 

 

UWAGA! Brak miejsc!

 

 

„Odbiorcy instytucji kultury. Obcokrajowcy – turyści zagraniczni, migranci.”

 

 

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu „Odbiorcy instytucji kultury”, które tym razem dotyczyć będzie dwóch bardzo różnych grup. Turyści zagraniczni przybywają do instytucji kultury i przestrzeni dziedzictwa w swoim czasie wolnym, poszukując nowych doświadczeń o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym, czy też estetycznym. Dysponują budżetem swobodnego wyboru, dzięki któremu mogą zaspakajać swoje potrzeby turystyczne. Dla instytucji kultury są pożądanymi zwiedzającymi w chociażby takich kategoriach jak przełamywanie stereotypów, frekwencja, przychód, rozpoznawalność czy też internacjonalizacja. Z kolei migranci stosunkowo rzadko z własnej inicjatywy przekraczają progi polskich obiektów kulturalnych, koncentrując się, co absolutnie nie powinno dziwić, na zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Zatem dla instytucji dziedzictwa stanowić mogą nie lada wyzwanie związane z rozwojem publiczności, dialogiem międzykulturowym i społeczną odpowiedzialnością kultury. Obydwie grupy łączy różnorodność języków, jakimi się posługują oraz odmienność kulturowa, przekładająca się na decyzje konsumenckie. Okoliczności te stawiają przed instytucjami kultury nowe wyzwania – rozwijanie kompetencji międzykulturowych oraz adekwatne podejścia do kształtowania oferty.

 

 

O turystach kulturowych wiemy już sporo, niestety często muzea czy operatorzy obiektów zabytkowych zapominają o praktycznym dostosowaniu swoich instytucji czy też propozycji kulturalnych do ich potrzeb. Dyskusja (żeby nie powiedzieć czasami konflikt) pomiędzy podmiotami kultury a operatorami ruchu turystycznego jest żywiołowa, co potwierdza potrzebę podjęcia tej tematyki. Podczas seminarium uaktualnimy zatem wiedzę w tym zakresie i wskażemy na kilka praktycznych rozwiązań. Z kolei aktywizację kulturalną migrantów postrzegać można w kategoriach poszukiwania i wypracowywania dobrych praktyk, którymi podzielą się z nami przedstawiciele świata nauki i kilku instytucji kultury. Mimo że migranci często traktują Polskę tylko jako przystanek w drodze do krajów Europy Zachodniej, to jednak systematyczne wzrasta liczba osób, które osiedlają się i podejmują pracę (przede wszystkim dotyczy to obywateli Ukrainy oraz innych krajów WNP). Wciąż też wzrasta liczba osób starających się o legalizację swojego pobytu w Polsce, a w konsekwencji dołączających do społeczności lokalnych miast, miasteczek i wsi. Instytucje kultury są w stanie kreować mosty pomiędzy mieszkańcami a przybyszami, tak by złagodzić ewentualne poczucie strachu, zbudować zaufanie i odnaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia.

 

 

Informacje praktyczne

 

 

  • Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
  • Termin: 8 listopada 2018, g. 10:00-15:30
  • Koszt: bezpłatne
  • Adresat: pracownicy instytucji kultury (m.in. muzeów, bibliotek, ośrodków kultury) przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy akademiccy, osoby zajmujące się na co dzień tematyką edukacji i aktywizacji kulturalnej
  • Rezerwacja: wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: edukacja@bramapoznania.pl
  • Informacje: 61 647 7627 lub edukacja@bramapoznania.pl
  • Liczba miejsc: ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
  • Po seminarium (o g. 15:30) zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie ekspozycji Bramy Poznania z przewodnikiem, który opowie o dostosowaniu ekspozycji do potrzeb obcokrajowców
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu.

 

 

 

 

fot. Ł.Gdak
fot. Ł.Gdak
fot. Ł.Gdak
fot. Ł.Gdak
fot. Ł.Gdak
fot. Ł.Gdak

 

 

Seminarium zostało objęte patronatem przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

 

Bilety on-line
English Version