Rozwiń sub menu
RZEŹBA W PROCESIE. Rzeźba jako czynnik transformacji miejsca i przestrzeni – konferencja naukowa UAP

 

 

Sto lat funkcjonowania Wydziału kształcącego rzeźbiarzy na poznańskiej uczelni od Szkoły Zdobniczej do Uniwersytetu Artystycznego, skłania do postawienia kilku zasadniczych pytań. Jedno z ważniejszych dotyczy roli, jaką rzeźba poznańska odegrała w procesach kształtowania ideowej i estetycznej tożsamości miasta Poznania. Z tą problematyką niemal organicznie związany jest proces transformacji idei kształcenia traktującej rzeźbę jako dyscyplinę sztuki, ale też dyscyplinę intelektualnego rozwoju młodych artystów opartą na potędze tradycji i ciekawości poszukiwania nowych przestrzeni rzeźby.

 

Celem międzynarodowej, jubileuszowej konferencji jest zbadanie zarówno w wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym, złożonych relacji pomiędzy rzeźbą jako bytem stabilnym i związanym z nią dynamicznym procesem anektowania przestrzeni w formie obiektu, instalacji akcji czy sztuki performance. Wykorzystując tę perspektywę, chcemy dokonać analizy funkcjonowania różnych form rzeźby w przestrzeni publicznej, przyjrzeć się obszarom granicznym kształtowanym przez obiekty efemeryczne, akcje zintegrowane z rzeźbą, architekturą czy sztuką performance.

 

Organizator: Wydział Rzeźby. Uniwersytet Artystyczny W Poznaniu.

Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań

Termin: 25.03.2019

Zapisy: zapisy.wr@uap.edu.pl

 

 

ZAPROSZENI PRELEGENCI:

  1. Pauline Cummins – National College of Art & Design, Dublin, Irlandia
  2. John Court, University of the Arts, Helsinki, Finlandia
  3. Eulalia Domanowska – Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
  4. Jerzy Hanusek – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  5. Roddy Hunter – University of Cumbria, Carlisle,  Wielka Brytania
  6. Jarosław Kozakiewicz – Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
  7. Dorota Sosnowska – Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
  8. Agnieszka Tarasiuk –  Królikarnia, Muzeum Narodowe, Warszawa

 

 

Bilety on-line
English Version