Rozwiń sub menu
Reach out to heritage || oprowadzanie po ekspozycji w języku angielskim

 

 

Reach out to heritage 

 

Cathedral Island is the cradle of Poland as a state. Getting to know it will help you understand the subsequent history of the entire country. The influence of the former inhabitants of the island on shaping the nation’s history will be discussed by the English speaking guide. The guide will adjust the story to fit the needs of the participants as well as to their level of knowledge about the Polish culture.

 

The participation in this guided tour is free, but the number of participants is limited. To book:  +48 61 647 76 34. 

 

Reach out to heritage || Dosięgnąć dziedzictwa

 

Ostrów Tumski jest kolebką polskiej państwowości. Poznanie go pozwala zrozumieć późniejsze losy całego kraju. Wpływ dawnych mieszkańców poznańskiej wyspy katedralnej na kształtowanie się historii całego narodu omówi anglojęzyczny przewodnik. Dopasuje on swoją opowieść do potrzeb uczestników zwiedzania oraz do poziomu ich znajomości specyfiki polskiej kultury.

 

Oprowadzanie jest bezpłatne. Liczna miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: 61 647 76 34.

Bilety on-line
English Version