Rozwiń sub menu
Poznań, Gniezno: w cieniu katedr – oprowadzanie tematyczne

 

 

Poznań i Gniezno to miasta istotne w polskiej historii: szczególnie dla dziejów chrześcijaństwa oraz początków państwowości. Jak układały się stosunki tych dwu miast, będących stolicami życia państwowego i kościelnego? Jakie podobieństwa, a jakie różnice dostrzegamy w ich dziejach? Co jedno miasto zawdzięcza drugiemu? Te i podobne problemy porusza wycieczka tematyczna. Przytoczone w niej historie ukazują, że mimo pozornej rywalizacji, Poznań i Gniezno to w istocie miasta bliźniacze, które odegrały wyjątkową rolę w dziejach Polski – i dalej ją odgrywają.

 

 

Termin: 27.06.2019, godzina 17:00 Oprowadzanie bezpłatne, obowiązują zapisy pod numerem telefonu 61 647 76 34.

Bilety on-line
English Version