Rozwiń sub menu
Poszukujemy edukatora/-ki zajęć edukacyjnych w Bramie Poznania!

 

 

Jeśli masz doświadczenie pedagogiczne, lubisz pracę z dziećmi i młodzieżą oraz chcesz pracować w nowoczesnej instytucji kultury – zgłoś się do nas. Poszukujemy osób do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla grup:

  • przedszkolnych i szkolnych,
  • o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
  • uczących się języka angielskiego,
  • półkolonijnych w czasie ferii i wakacji,
  • oraz do prowadzenia animacji dla rodzin z dziećmi i wielu innych form edukacji dla różnych grup odbiorców.

 

Kogo poszukujemy:

  • osób z predyspozycjami i doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą,
  • zainteresowanych historią, geografią i otwartych na poznawanie nowych obszarów,
  • chętnych do udziału w cyklu szkoleń przygotowujących do prowadzenia zajęć,
  • dyspozycyjnych od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 (wybrane dni),
  • chcących podjąć długofalową współpracę.

 

UWAGA: Do prowadzenia zajęć dla grup uczących się j. angielskiego poszukujemy studentów
i absolwentów anglistyki.

 

Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć ze stałej oferty edukacyjnej Bramy Poznania oraz animacji dla rodzin.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Grafik zajęć uzgadniamy z min. tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 

CV i krótkie uzasadnienie chęci podjęcia współpracy prosimy przesyłać na adres: centrum@trakt.poznan.pl w terminie do 17 lutego 2019 r. Będziemy się kontaktować  z wybranymi osobami.

 

Do zgłoszenia prosimy załączyć poniższą klauzulę zgody oraz część informacyjną

 

 

 

 

Pozdrawiamy

Zespół Biura Edukacji

 

 

 

 

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@trakt.poznan.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 1 roku wyznaczony przez administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Konsekwencją przetwarzania Pani/Pana danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

 

 

 

Bilety on-line
English Version