Rozwiń sub menu
Ukraińska Wiosna – OPROWADZANIE PO EKSPOZYCJI BRAMY POZNANIA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

 

 

Запрошуємо на спеціальну екскурсію по експозиції Брами Познані українською мовою – з перспективи двох народів – польського і українського. Повернемося до часів початку польської державності і ближчій історії держави, а також прослідкуємо її взаємодію з історією України.  Що спільного мають два народи: польський і український? Що було подібного в повстанні династії П’ястів і Київської Русі? Як торгівля допомагала в налагодженню контактів? Чи східна політика Мєшка І була експанцією чи намаганням створення союзних зв’язків? Болеслав Хоробрий і Святополк Проклятий – союзники чи вороги? Чи мозайки Золотої Каплиці  були створені руками східних майстрів, а Ян Павло ІІ був папою, який подружив поляків і українців? Екскурсувод порівняє моделі повстаня державності двох країн.

 

 

На екскурсію запрошуємо 11.05, на 17 годину.

 

 

Мова екскурсії: українська

Термін: 11.05.2019, 17 година

Місце: Brama Poznania, ul. Gdańska 2

Інформація і записи: тел. 61 647 76 34 або особисто в Брамі Познані в Пункті Інформації

Кошт: екскурсія безкоштовна.

 

 

Zapraszamy na specjalne oprowadzanie po ekspozycji Bramy Poznania w języku ukraińskim – z perspektywy dwóch narodów – polskiego i ukraińskiego. Przyjrzymy się początkom polskiej państwowości i dalszym dziejom państwa oraz ich związkom z historią Ukrainy. Co wspólnego mają dwa narody: polski i ukraiński? Jakie podobieństwa cechowały powstawanie dynastii Piastów i Rusi Kijowskiej? Jak handel pomagał w nawiązywaniu kontaktu? Czy polityka wschodnia Mieszka I była ekspansją, czy sojuszem? Bolesław Chrobry i Światopołek Przeklęty byli wspólnikami, czy wrogami? Czy mozaiki Złotej Kaplicy powstały z rąk majstrów ze wschodu, a Jan Paweł II był papieżem, który pogodził Polaków i Ukraińców? Przewodniczka porówna modele kształtowania się państwowości obu Państw.

 

Na oprowadzanie zapraszamy w sobotę, 11 maja, o godzinie 17:00.

 

 

Język oprowadzania: ukraiński

Termin: 11.05.2019, godz. 17:00

Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2

Informacje i zapisy: tel. 61 647 76 34 lub osobiście w Bramie Poznania w Punkcie Informacji

Koszt: Oprowadzanie bezpłatne.

Bilety on-line
English Version