Rozwiń sub menu
Wystawy czasowe MOSTY – prace Filipa T.A.K. 10.03 – 29.05.2016

…nigdy jawniejszemi nie wiązały się stosunkami Czechy i Polska jak w samych zaczątkach swych dziejów, w chwili kiedy stąpał po ich ziemi św. Cyryl i Metody, bądź znów św. Wojciech(…).

Franciszek Czerny, Związki państwowe i kościelne Polski, Czech i Węgier, Poznań 1872.

…… vztahy mezi Čechami a Polskem nikdy nebyly zřejmější než na samém počátku jejich dějin, v době, kdy po jejich zemích kráčeli sv. Cyril a Metoděj nebo, na druhé straně, sv. Vojtěch….

Franciszek Czerny, Związki państwowe i kościelne Polski, Czech i Węgier, Poznań 1872

Wystawa czasowa / Výstava bude trvat od 10.03 – 29.05.2016

Wernisaż: czwartek, godz. 18:00 / Vernisáž se bude konat ve čtvrtek 10. března 2016 v 18.00. hodin.

Śluza Katedralna, Brama Poznania, ul. Dziekańska

Autor: Filip T.A.K

Aranżacja / Uspořádání: Filip T.A.K, dr. Ivan Neumann

Kurator / Kurátor: dr. Ivan Neumann

Oprawa graficzna / Grafické ztvárnění: Szymon Wildstein

Produkcja / Realizace: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu u samych swych początków powiązane zostało z Czechami. Tu znajdowało się palatium, w którym prawdopodobnie żyła księżna Dobrawa z rodu Przemyślidów. Wyspa katedralna była też świadkiem najazdu księcia czeskiego Brzetysława, później żoną króla Czech była córka Króla Polski Przemysła II, urodzona w Poznaniu – Elżbieta Ryksa zwana w Czechach Eliška Rejčka, jedna z najsławniejszych kobiet średniowiecznej Europy Środkowej. Kontakty i relacje polsko-czeskie zawsze promieniowały z niewielkiej wyspy na cały kraj.

Czesi bliscy byli Polakom w sensie kulturowym od zawsze, co potwierdzają językoznawcy. Kontynuacja tych pierwszych związków, to nie tylko współpraca państw, oficjalnej wymiany kulturalnej, ale także ta artystyczna, osobista, tkana ludzkimi relacjami…

Zapraszamy na wspólny polsko-czeski „projekt” – wystawę MOSTY w Śluzie Katedralnej. Mosty mają tu wieloznaczny wymiar:

– jako łącznik między ludźmi, ideami, myślami

– jako przesłanie, odcięcie się od tego co różni na rzecz tego co łączy

– jako element łączący Ostrów Tumski z miastem.

Pochodzący z polsko-czeskiej rodziny artysta Filip T.A.K (Tadeusz Andrzej Krawczyszyn). urodzony w 1953 roku we Wrocławiu, związany był także z Poznaniem. W latach 1969-73 pracował jako konserwator i odnawiał elementy Złotej Kaplicy w Katedrze poznańskiej. Następnie wyjechał do Czech, gdzie studiował w Brnie i Pradze. Obecnie mieszka i pracuje w miejscowości Havlickova Borova na Morawach. Jego prace audiowizualne, a także z malarstwa i rzeźby znane są w Europie i Ameryce Południowej. Filip T.A.K organizuje także polsko-czeskie warsztaty dla artystów malarzy, integrując oba środowiska artystyczne. Jego prace prezentowane min. w Pradze, Brnie, Viktorii (Kanada) a także Warszawie i Lesznie były zawsze wysoko oceniane.

Wystawa w Śluzie, w zamierzeniu może być skromnym przykładem dobrych polsko-czeskich relacji sąsiedzkich – bo, gdzie można lepiej pokazać sens wzajemnych stosunków niż na Ostrowie Tumskim, w jednym z ich początkowych miejsc i poprzez twórczość artysty, który niegdyś konserwował Złota Kaplicę.

Dědictví Tumského ostrova v Poznani je ve svých prvopočátcích spojeno s Čechami. Tady se nacházelo palatium, v němž pravděpodobně žila kněžna Doubravka z rodu Přemyslovců. Katedrální ostrov byl také svědkem nájezdu českého knížete Břetislava. Později se manželkou českého krále stala dcera polského krále Přemysla II, narozená v Poznani – Eliška Rejčka, jedna z nejslavnějších žen středověké Střední Evropy. Česko-polské kontakty se vždy šířily z malého ostrova na celou zemi.

V kulturním slova smyslu Češi byli blízcí Polákům od nepamětné doby, což potvrzují jazykovědci. Návaznost na ty pradávné první vazby to není pouze spolupráce mezi státy a oficiální kulturní výměny, ale také vzájemnost umělecká a osobní, tkaná lidskými vztahy.

Srdečně zveme na společný polsko-český projekt – výstavu Mosty na Katedrálním stavidle (w Śluzie Katedralnej) . Mosty tady mají mnoho významů:

–              jako odkaz na kontakty mezi lidmi, ideami, myšlenkami

–              jako symbol otevřenosti na to, co nerozděluje, ale naopak spojuje

–              jako prvek, který spojuje Tumský ostrov s městem

Výtvarný umělec Filip T.A.K (Tadeusz Andrzej Krawczyszyn), narozený v roce 1953 ve Vratislavi, pochází z polsko-české rodiny. V Poznani v letech 1969-73 pracoval jako umělecký konzervátor při rekonstrukci Zlaté kaple v poznaňské katedrále. Později odjel do Čech, kde studoval v Brně a v Praze. Aktuálně žije v Havlíčkové Borové na Moravě. Jeho audiovizuální, ale i malířská a sochařská díla jsou známá v Evropě a v Jižní Americe. Filip T.A.K. pořádá také polsko-české umělecké malířské dílny a přispívá tak k integraci umělců z obou zemí. Jeho práce byly prezentovány na výstavách m.j. v Praze, v Brně, ve Viktorii (Kanada), ale také ve Varšavě a v Lešně a vždy získávaly velké uznání.

Výstava na Stavidle je projektována jako skromný příklad dobrých polsko-českých sousedských vztahů. Vždyť kde jinde než na Tumském ostrově, v místě prapočátků vzájemných vazeb, lze lépe ukázat jejich význam, a jak jinak než tvorbou umělce, který tady kdysi restauroval Zlatou kapli.

Bilety on-line
English Version