Rozwiń sub menu
Wystawy czasowe Atrybuty władzy 30.01 - 14.02.2016

Projekt “Atrybuty władzy” to cykl plakatów podejmujących tematykę historycznych stosunków władzy i dominacji, badających sposoby ich dekonstrukcji i poddających w wątpliwość ich kompetencje. Punktem wyjścia projektu było poszukiwanie obiektów i form stereotypowo z władzą wiązanych, a następnie przełożenie ich na graficzne, syntetyczne znaki i wprowadzenie za pomocą multiplikacji, przesunięcia czy deformacji swego rodzaju zmiany, która wpływa na ich znaczenie.

Prace stanowią krytyczny namysł nad tradycją myślenia naznaczonego przemocą, opartego na kategoriach „mocnych”, o charakterze represyjnym. Odwróceniu ulega tu taka perspektywa, w której uprzywilejowana rola przypada temu, co trwałe, niezmienne i doskonałe. Plakaty ujawniają występujące nieciągłości, pozwalają działać marginesom i odstępstwom, odsłaniają wreszcie swoistą „słabość”. Dzięki temu możliwe staje się podjęcie próby napisania historii, która nigdy napisana nie została. Ta „nowa historia” nie rości sobie jednak prawa do bycia jedyną i prawdziwą – jest jedną z opcji, która może zostać zrewidowana. Projekt nie dąży zatem do przedstawienia obiektywnej prawdy, lecz raczej do ukazania dwuznaczności, wątpliwości i niepewności.

Bilety on-line
English Version