Rozwiń sub menu
Zajęcia edukacyjne na Trakcie Królewsko-Cesarskim
fot. Ł. Gdak

fot. Ł. Gdak

 

 

Zajęcia edukacyjne na Trakcie Królewsko-Cesarskim

Inspirując się opowieściami dawnego Poznania, proponujemy temat, który wydaje się być aktualny również dzisiaj. Propozycja na rok szkolny 2016/2017 związana jest ze zjawiskiem wielokulturowości w dawnym Poznaniu i obecnie.

Informacje praktyczne

Miejsce zajęć: Brama Poznania, ul Gdańska 2, Poznań

Terminy: zajęcia w sali warsztatowej odbywają się w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30

Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów oraz 3 opiekunów

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup biletów: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem

Bilety dostępne: za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

 

 

Zajęcia w sali warsztatowej

 

POZNAŃ MIASTEM WIELU KULTUR

 

Etap edukacyjny: przedszkole

Temat: ludność w Poznaniu dawniej i dziś, różnorodność, tolerancja

Cel: kształtowanie postawy tolerancji wobec przedstawicieli innych kultur i narodowości, poznawanie bogactwa wynikającego z różnorodności kulturowej

Metody i formy: zajęcia fabularyzowane z użyciem rekwizytów, zabawy ruchowe, aktywne słuchanie

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 60 min

Cena: 100 zł

 

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na Trakcie Królewsko-Cesarskim na stronie: www.bilety.bramapoznania.pl

 

 

POZNAŃSCY STRAŻNICY RÓWNOŚCI

 

Etap edukacyjny: klasy I–III szkoły podstawowej

Temat: wybitni poznaniacy i ich idee równościowe, prawa dziecka

Cel: uświadomienie znaczenia równości społecznej, poznanie podstawowych praw człowieka i dziecka

Metody i formy: aktywne słuchanie, praca plastyczna, praca z rekwizytem, praca w grupach

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na Trakcie Królewsko-Cesarskim na stronie: www.bilety.bramapoznania.pl

 

 

STEREOTYP – PODSTĘPNY TYP

 

Etap edukacyjny: klasy IV–VI szkoły podstawowej

Temat: stereotyp

Cel: uświadomienie mechanizmu powstawania i działania stereotypów, refleksja nad własnymi sądami i wydawaniem opinii o innych ludziach, kształtowanie postawy empatii i zrozumienia

Metody i formy: aktywne słuchanie, burza mózgów, dyskusja, praca w grupach

Przedmioty: historia, język polski, lekcja wychowawcza

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na Trakcie Królewsko-Cesarskim na stronie: www.bilety.bramapoznania.pl

 

 

PRZEKLEŃSTWO JEDNEJ HISTORII

 

Etap edukacyjny: klasy VII szkoły podstawowej i gimnazjalne

Temat: legenda „O trzech hostiach”, mowa nienawiści a wolność słowa, hejt w Internecie

Cel: uświadomienie konsekwencji stosowania mowy nienawiści i hejtu w Internecie, dyskusja na temat granicy między wolnością słowa a mową nienawiści

Metody i formy: dyskusja, burza mózgów, dynamiczna metoda prezentacji, praca w grupach

Przedmioty: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, lekcja wychowawcza

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na Trakcie Królewsko-Cesarskim na stronie: www.bilety.bramapoznania.pl

 

 

DŁUGA HISTORIA WYKLUCZENIA

 

Etap edukacyjny: klasy ponadpodstawowe

Temat: antysemityzm, dyskryminacja, wykluczenie, grupy doznające wykluczeń społecznych

Cel: dostrzeżenie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją

Metody i formy: burza mózgów, dyskusja, obrazowanie ciałem, praca w grupach

Przedmioty: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, lekcja wychowawcza

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 90 min

Cena: 100 zł

 

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na Trakcie Królewsko-Cesarskim na stronie: www.bilety.bramapoznania.pl

Bilety on-line
English Version