Rozwiń sub menu
Zajęcia edukacyjne na Trakcie Królewsko-Cesarskim
fot. Ł. Gdak

fot. Ł. Gdak

 

 

Zajęcia edukacyjne na Trakcie Królewsko-Cesarskim

Inspirując się opowieściami dawnego Poznania, proponujemy temat, który wydaje się być aktualny również dzisiaj. Propozycja na rok szkolny 2016/2017 związana jest ze zjawiskiem wielokulturowości w dawnym Poznaniu i obecnie.

Informacje praktyczne

Miejsce zajęć: Brama Poznania, ul Gdańska 2, Poznań

Terminy: zajęcia w sali warsztatowej odbywają się w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30

Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów oraz 3 opiekunów

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup biletów: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem

Bilety dostępne: za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

 

Poznań miastem wielu kultur

Etap edukacyjny: przedszkole

Temat: ludność w Poznaniu dawniej i dziś, różnorodność, tolerancja

Cel: kształtowanie postawy tolerancji wobec przedstawicieli innych kultur i narodowości, uświadomienie bogactwa wynikającego z różnorodności

Metody i formy: zajęcia fabularyzowane z użyciem rekwizytów, zabawy ruchowe, aktywne słuchanie, dyskusja

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 60 min

Cena: 100 zł

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na Trakcie Królewsko-Cesarskim na stronie:  www.bilety.bramapoznania.pl

 

Poznańscy strażnicy równości

 Etap edukacyjny: klasy 1-3 szkoły podstawowej

Temat: wybitni poznaniacy i ich idee równościowe, równość społeczna, prawa człowieka

Cel: uświadomienie znaczenia równości społecznej, poznanie podstawowych praw człowieka i dziecka

Metody i formy: dyskusja, aktywne słuchanie, praca plastyczna, praca w grupach

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na Trakcie Królewsko-Cesarskim na stronie:  www.bilety.bramapoznania.pl

 

Kozioł ofiarny

 Etap edukacyjny: klasy 4-6 szkoły podstawowej

Temat: postać czarownicy, stereotyp, uprzedzenie, kozioł ofiarny

Cel: uświadomienie konsekwencji działania stereotypów i uprzedzeń, refleksja nad własnymi sądami i wydawaniem opinii o innych ludziach, kształtowanie postawy empatii i zrozumienia

Metody i formy: aktywne słuchanie, burza mózgów, dyskusja, praca w grupach

Przedmioty: historia i społeczeństwo, język polski, lekcja wychowawcza

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na Trakcie Królewsko-Cesarskim na stronie:  www.bilety.bramapoznania.pl

 

Przekleństwo jednej historii

Etap edukacyjny: klasy gimnazjalne

Temat: legenda „O trzech hostiach”, Żydzi, mowa nienawiści a wolność słowa, mechanizm rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji, hejt w Internecie

Cel: uświadomienie konsekwencji stosowania mowy nienawiści, zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci

Metody i formy: dyskusja, burza mózgów, praca w grupach

Przedmioty: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, lekcja wychowawcza

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 90 min

Cena: 100 zł

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na Trakcie Królewsko-Cesarskim na stronie: www.bilety.bramapoznania.pl

 

Długa historia wykluczenia

Etap edukacyjny: klasy ponadgimnazjalne

Temat: antysemityzm, grupy doznające wykluczeń społecznych, dyskryminacja

Cel: dostrzeżenie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją, uwrażliwienie na problem dyskryminacji grup mniejszościowych

Metody i formy: burza mózgów, dyskusja, praca w grupach

Przedmioty: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, lekcja wychowawcza

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 90 min

Cena: 100 zł

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na Trakcie Królewsko-Cesarskim na stronie: www.bilety.bramapoznania.pl

Bilety on-line
English Version