Rozwiń sub menu
Warsztaty dla grup z wymian międzynarodowych

Informacje praktyczne

Terminy: zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej odbywają się od wtorku do piątku w godzinach: 9:30 11:30, 13:30

Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów i 3 opiekunów

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: minimum z 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00

Regulamin zajęć dostępny: http://bramapoznania.pl/oferta/edukacja/oferta-szkol/

 

Opisy warsztatów:

Free your legend

Grupy z klas VII szkoły podstawowej, gimnazjalnych i ponadpodstawowych

Poziom językowy: język angielski A2, B1, B2

Temat: Mieszko I i Dobrawa, chrzest Polski, legenda, miecz św. Piotra

Cel:  poznawanie dziedzictwa kulturowego nowego miasta / państwa, kreatywne myślenie, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i narracyjnych, integracja grupy

Metody i formy:  analiza tekstu kultury, karta pracy – tworzenie legendy, aktywne słuchanie, prezentacja prac, praca w grupach

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Woda) i sala warsztatowa

Czas trwania: 90 min

Cena: 120 zł

 

Free your legend

Ages 13 +

English language proficiency level: A2, B1, B2

Topic: Mieszko I and Dobrawa, baptism of Poland, legend, St. Peter’s sword

Aims: discovering the cultural heritage of the city/country, creative thinking, development of narrative and communication skills, group integration

Methods: active listening, text analysis, worksheets – creating legends, presentation, group work

Where: the main exhibition (The Water Room) and workshop room

Session lasts: 90 min

Price: 120 zł

 

TeamCraft

Grupy z klas VII szkoły podstawowej, gimnazjalnych i ponadpodstawowych

Poziom językowy: język angielski A2, B1, B2

Temat: budowanie zespołu, tworzenie skojarzeń, poznawanie przedmiotów i obiektów z Ostrowa Tumskiego

Cel: integracja grupy, kreatywne myślenie, poznawanie dziedzictwa kulturowego nowego miasta/ państwa

Metody i formy: aktywne słuchanie, zabawa w grupie, gra karciana „Skojarzeni z historią”, mini-wykład

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 90 min

Cena: 120 zł

TeamCraft

Ages 13 +

English language proficiency level: A2, B1, B2

Topic: team building, associations game, discovering items found on the Cathedral Island and the buildings on the Island

Aims: group integration, creative thinking, discovering the cultural heritage of the city/country

Methods: active listening, group play, card game “Associated  with history”, mini lecture

Where: workshop room

Session lasts: 90 min

Price: 120 zł

Bilety on-line
English Version