Rozwiń sub menu
Zajęcia dla grup ze szkół specjalnych

Zajęcia dla grup ze szkół specjalnych cechuje przede wszystkim aktywizacja uczniów. Tworząc je kierowaliśmy się celami wynikającymi z zapisów podstawy programowej właściwej dla tych szkół. Skupiliśmy się na metodach pracy pozwalających rozwijać autonomię ucznia i wdrażać go do samodzielnego społecznego funkcjonowania. Uczestnikom przedstawiany jest czytelny schemat zajęć w formie planu aktywności. Mając na uwadze różny poziom funkcjonowania tej grupy odbiorców przygotowaliśmy pomoce dydaktyczne o różnym stopniu trudności. Uczniowie trenują  koncentrację uwagi, sprawność manualną, czynności samoobsługowe, czy myślenie przyczynowo – skutkowe. Przeprowadzamy ćwiczenia symulujące proste, codzienne sytuacje społeczne jak wysłanie pocztówki czy zrobienie zakupów. Karty pracy zostały przygotowane w formie naklejek, w wersji z tekstem lub ilustracją.

 

Ważną kwestią jest elastyczność i empatia  edukatora. Przeprowadza on zajęcia uwzględniając możliwości psychoedukacyjne konkretnej grupy uczestników, dostosowując poziom zadań i aktywności.

 

Zajęcia rekomenduje Anna Hartman (konsultant scenariuszy), od kilkunastu lat związana z działalnością oświatową osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: „Zajęcia mają prostą strukturę, zbudowaną w powielającym się schemacie. Proponowane w nich działania pozwalają edukatorowi na aktywne dostosowanie poziomu trudności zadań do możliwości odbiorców. W czasie zajęć uczestnicy będą aktywizowani w wielu wymiarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym czy ruchowym. Wiedza przekazywana w czasie spotkania będzie kilkakrotnie utrwalana i powtarzana”.

 

Zachęcamy do pobrania plakatu informującego o zajęciach w Bramie Poznania. Umieszczony na gazetce szkolnej, czy stronie internetowej szkoły będzie informował uczniów i ich opiekunów o wizycie w naszej instytucji.

 

Do każdych zajęć przygotowaliśmy również materiały uzupełniające dla nauczyciela/-ki. Zachęcamy do pobrania plików pdf.

 

 

 

 

 

Informacje praktyczne

 

Terminy:

 • zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30
 • zajęcia terenowe w okresie IX – X i IV – VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30

 

Liczba uczestników: maksymalnie 10 uczniów oraz 5 opiekunów

 

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania

 

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 9:00-14:00

 

Biuro Edukacji będzie się kontaktowało z zamawiającym celem uzyskania szczegółowych informacji o grupie.

 

Regulamin zajęć dostępny pod adresem: http://bramapoznania.pl/oferta/edukacja/oferta-szkol/

 

 

Propozycje zajęć edukacyjnych

 

 

 • zajęcia na ekspozycji

 

Niech żyją Mieszko i Dobrawa!

Temat: chrzest Polski, Mieszko I, Dobrawa, pogańskie wierzenia, czasy dawne i współczesne

Cel:

 • rozwijanie zainteresowań kulturą regionu i kraju,
 • kształcenie zdolności adaptacyjnych i kompetencji społecznych
 • nabywanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania
 • usprawnianie umiejętności komunikacyjnych
 • kształcenie myślenia przyczynowo – skutkowego

Metody i formy: ćwiczenie spostrzegawczości, ćwiczenie koncentracji, puzzle, czytanie, zadanie plastyczne, zabawa ruchowo – rytmiczna, praca indywidualna

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Gród i sala Woda) i sala warsztatowa

Czas trwania: 90 min (z przerwą)

Cena: 40 zł

 

 

 

Wyprawa do grodu

Temat: gród na Ostrowie Tumskim, postać skryby i kupca, zachowanie w sklepie i na poczcie

Cel:

 • kształcenie zdolności adaptacyjnych i kompetencji społecznych
 • usprawnianie umiejętności komunikacyjnych
 • nabywanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo słuchowo ruchowej

Metody i formy: ćwiczenie obserwacji, ćwiczenie parateatralne, symulacja, ćwiczenie z zakresu motoryki małej, ćwiczenie posługiwania się pieniędzmi, wykonanie czynności w odpowiedniej kolejności, karta pracy, praca indywidualna

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa

Czas trwania: 90 min (z przerwą)

Cena: 40 zł

 

 

 

Z modą przez wieki

Temat: stroje historyczne i współczesne, postaci: księżniczki, księcia, biskupa, mieszczki, rycerza

Cel:

 • nabywanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania
 • kształcenie zdolności adaptacyjnych i kompetencji społecznych
 • usprawnianie umiejętności komunikacyjnych
 • kształtowanie nawyku dbałości o estetykę i samokontrolę wyglądu
 • rozwijanie percepcji słuchowej

Metody i formy: korzystanie z narzędzi interaktywnych na ekspozycji, ćwiczenie koncentracji, ćwiczenie sprawności z zakresu motoryki małej i sprawności ruchowej (ćwiczenie parateatralne, rytmiczne), praca indywidualna, praca zbiorowa

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala dziecięca przy sali Witraż) i sala warsztatowa

Czas trwania: 90 min (z przerwą)

Cena: 40 zł

 

 

 

 • zajęcia na ekspozycji

 

Komu w drogę temu mapa! 

Temat: zabytki na Ostrowie Tumskim, pory roku, mapa, legenda o czarcim pazurze i o rycerzach, tradycja kłódek na moście

Cel:

 • rozwijanie zdolności obserwacji przestrzennej i orientacji w terenie
 • kształcenie zdolności adaptacyjnych i kompetencji społecznych
 • nabywanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania
 • usprawnianie umiejętności komunikacyjnych
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo słuchowo ruchowej

Metody i formy: ćwiczenie obserwacji i spostrzegawczości, praca z rekwizytem, pogadanka, aktywne słuchanie, śpiewanie, liczenie, karta pracy, praca indywidualna

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min

Cena: 30 zł

 

Bilety on-line
English Version