Rozwiń sub menu
Zajęcia dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej pomagają w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego obowiązującego w polskich szkołach. Do każdego rodzaju i tematu zajęć dobierane są stosowne metody dydaktyczne, uwzględniające potrzeby oraz możliwości dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Posługujemy się różnego rodzaju zdjęciami, ilustracjami, napisami, tak aby uczniowie mogli jak najlepiej zrozumieć poruszane zagadnienia. Pobudzamy również zmysły wzroku, prowadząc obserwacje, oraz dotyku poprzez kontakt z rekwizytami. Dbamy o poszerzanie wiedzy, rozwój umiejętności, ale też budowanie postaw i przekonań.

Informacje praktyczne

 

Terminy:

  • zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30
  • zajęcia terenowe w okresie IX – X i IV – VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30

 

Liczba uczestników: maksymalnie 10 uczniów oraz 5 opiekunów

 

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania

 

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 9:00-14:00

 

Biuro Edukacji będzie się kontaktowało z zamawiającym celem uzyskania szczegółowych informacji o grupie.

 

Regulamin zajęć dostępny pod adresem: http://bramapoznania.pl/oferta/edukacja/oferta-szkol/

 

UWAGA! Podczas zajęć nauczyciel pełni funkcję tłumacza na język migowy

 

 

 

 

Propozycje zajęć dla poszczególnych etapów edukacyjnych

 

 

  • Zajęcia na ekspozycji

 

Jak na dłoni

Etap edukacyjny: klasy IV–VI szkoły podstawowej

Temat: gród, życie codzienne w grodzie, właściwości przedmiotów

Cel: rozwijanie umiejętności obserwacji, pobudzenie naturalnej ciekawości świata

Metody: obserwacja, karta pracy, doświadczanie przez dotyk

Przedmioty: historia, przyroda, biologia

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa

Czas trwania: 90 min

Cena: 40 zł

 

Twierdza z drewna i kamienia

Etap edukacyjny: klasy VII szkoły podstawowej i gimnazjalne

Temat: gród, życie codzienne w średniowieczu, przyroda, zasoby naturalne

Cel: rozwijanie umiejętności obserwacji i logicznego myślenia

Metody: obserwacja, karta pracy, doświadczanie przez dotyk, praca plastyczna

Przedmioty: historia, geografia

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa

Czas trwania: 90 min

Cena: 40 zł

 

EkoEra

Etap edukacyjny: klasy ponadpodstawowe

Temat: gród, życie codzienne w średniowieczu, ochrona przyrody, recykling

Cel: rozwijanie zmysłu obserwacji, uwrażliwienie na dbałość o środowisko

Metody: obserwacja, karta pracy, doświadczanie przez dotyk, burza mózgów, praca plastyczna

Przedmioty: historia, geografia, biologia

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa

Czas trwania: 90 min

Cena: 40 zł

 

 

  • Zajęcia terenowe

 

Poszukiwacze opowieści

Etap edukacyjny: klasy IV–VI szkoły podstawowej

Temat: legenda, gród, życie codzienne w średniowieczu

Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, ćwiczenie spostrzegawczości

Metody: obserwacja, uczenie przez odkrywanie, praca z rekwizytem

Przedmioty: historia, plastyka

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min

Cena: 30 zł

 

Za panowania Mieszka I

Etap edukacyjny: klasy VII szkoły podstawowej i gimnazjalne

Temat: gród, władca, chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu

Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, ćwiczenie spostrzegawczości

Metody: obserwacja, uczenie przez odkrywanie, praca z rekwizytem

Przedmioty: historia, plastyka

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 30 zł

 

Zbadaj ślady przeszłości

Etap edukacyjny: klasy ponadpodstawowe

Temat: gród, chrzest Polski, dziedzictwo kulturowe

Cel: kształtowanie postawy szacunku względem dziedzictwa

Metody: obserwacja, uczenie przez odkrywanie

Przedmioty: historia, plastyka

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 30 zł

Bilety on-line
English Version