Rozwiń sub menu
Zajęcia dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej pomagają w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego obowiązującego w polskich szkołach. Do każdego rodzaju i tematu zajęć dobierane są stosowne metody dydaktyczne, uwzględniające potrzeby oraz możliwości dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Posługujemy się różnego rodzaju zdjęciami, ilustracjami, napisami, tak aby uczniowie mogli jak najlepiej zrozumieć poruszane zagadnienia. Pobudzamy również zmysły wzroku, prowadząc obserwacje, oraz dotyku poprzez kontakt z rekwizytami. Dbamy o poszerzanie wiedzy, rozwój umiejętności, ale też budowanie postaw i przekonań.

Informacje praktyczne

Terminy:

  • zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30
  • zajęcia terenowe w okresie IX – X i IV – VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30

Liczba uczestników: maksymalnie 10 uczniów oraz 5 opiekunów

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 9:00-14:00

Biuro Edukacji będzie się kontaktowało z zamawiającym celem uzyskania szczegółowych informacji o grupie.

Regulamin zajęć dostępny pod adresem: http://bramapoznania.pl/oferta/edukacja/oferta-szkol/

UWAGA! Podczas zajęć nauczyciel pełni funkcję tłumacza na język migowy

 

 

 

 

Propozycje zajęć dla poszczególnych etapów edukacyjnych

  • Klasy IV-VI szkoły podstawowej

Jak na dłoni
(zajęcia na ekspozycji)

 

Temat: gród, życie codzienne w grodzie, właściwości przedmiotów

Cel: rozwijanie zmysłu obserwacji, pobudzenie naturalnej ciekawości świata

Metody i formy: obserwacja kierowana, karta pracy, doświadczenie przez dotyk, praca zbiorowa, praca indywidualna

Przedmioty: historia, przyroda

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa

Czas trwania: 90 min

Cena: 40 zł

 

Poszukiwacze opowieści
(zajęcia terenowe)

 

Temat: legenda, gród, życie codzienne w średniowieczu

Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, ćwiczenie spostrzegawczości

Metody i formy: obserwacja, uczenie przez odkrywanie, praca z rekwizytem (lornetką, miarą)

Przedmioty: historia, plastyka

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min

Cena: 30 zł

 

  • Klasy gimnazjalne

Twierdza z drewna i kamienia
(zajęcia na ekspozycji)

 

Temat: gród, życie codzienne w średniowieczu, przyroda, zasoby naturalne

Cel: rozwijanie zmysłu obserwacji i logicznego myślenia

Metody i formy: obserwacja kierowana, karta pracy, doświadczenie przez dotyk, praca plastyczna, praca w grupach, praca indywidualna

Przedmioty: historia, geografia

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa

Czas trwania: 90 min

Cena: 40 zł

 

Za panowania Mieszka I
(zajęcia terenowe)

 

Temat: gród, władca, chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu

Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, ćwiczenie spostrzegawczości

Metody i formy: obserwacja, uczenie przez odkrywanie, praca z rekwizytem (lornetką, miarą)

Przedmioty: historia, plastyka

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry

Cena: 30 zł

 

  • Klasy ponadgimnazjalne

EkoEra
(zajęcia na ekspozycji)

 

Temat: gród, życie codzienne w średniowieczu, ochrona przyrody, zasoby naturalne, recykling

Cel: rozwijanie zmysłu obserwacji, rozwijanie wyobraźni, uwrażliwienie na dbałość o środowisko

Metody i formy: obserwacja kierowana, karta pracy, doświadczenie przez dotyk, burza mózgów, praca plastyczna, praca w grupach

Przedmioty: historia, geografia, biologia

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa

Czas trwania: 90 min

Cena: 40 zł

 

Zbadaj ślady przeszłości
(zajęcia terenowe)

 

Temat: gród, chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu, dziedzictwo kulturowe

Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, kształtowanie postawy szacunku względem dziedzictwa

Metody i formy: obserwacja, uczenie przez odkrywanie

Przedmioty: historia, wiedza o kulturze

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry

Cena: 30 zł

Bilety on-line
English Version