Rozwiń sub menu
Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość
 

 

 

 

Druga edycja programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa” odbyła się pod hasłem wielokulturowość. Zjawisko wielokulturowych relacji jest silnie zakorzenione w historii naszego kraju. Zależało nam przede wszystkim na zwróceniu uwagi na lokalne wymiary tych relacji. Zachęciliśmy szkoły do zbadania, czy w ich regionie, mieście, miasteczku, wsi były lub są obecne doświadczenia wielokulturowe. Jakie są ślady spotkań różnych kultur w lokalnych społecznościach? Czy dziś takie spotkania także mają miejsce, jakie jest ich współczesne oblicze? To pytania, na które odpowiedzią stały się projekty edukacyjne, realizowane przez biorące udział w programie szkoły.

 

Program edukacyjny „Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość” składał się z trzech części. PIERWSZY ETAP obejmował przygotowanie nauczycielek i nauczycieli do wykorzystania wpracy projektowej i dydaktycznej innowacyjnych metod edukacyjnych takich jak lapbook i edukacja performatywna. Podczas wykładów uczestnikom i uczestniczkom przybliżono historyczne i współczesne ujęcie wielokulturowości. Pedagodzy i pedagożki uczestniczący w programie zwiedzili także ekspozycję Muzeum Bambrów Poznańskich, która prezentuje historię osadników z Bambergu, przybyłych na ziemie poznańskie w XVIII w. oraz kulturę wsi wielkopolskiej.

 

DRUGIM ETAPEM było przeprowadzenie szkolnych projektów edukacyjnych. Ich tematykę oraz niezbędne narzędzia szkoły dobierały samodzielnie, rozwijając kompetencje w obszarze wiedzy, umiejętności oraz postaw. Elementem wspólnym dla wszystkich działań projektowych było lokalne dziedzictwo wielokulturowe i międzykulturowe.

 

TRZECI ETAP upowszechniał efekty szkolnej pracy projektowej na portalu edukacyjnym, który stanowi bazę dobrych praktyk. Wszystkie projekty wraz z opisami, zdjęciami, filmami i innymi rezultatami pracy uczniów i uczennic można przeglądać na stronie www.portal.bramapoznania.pl. Najciekawsze z nich prezentuje wystawa posterowa w Bramie Poznania.

 

Program zakończyła uroczysta gala, podczas której nagrodzono najlepsze projekty edukacyjne. Wyróżnione szkoły zostały zaproszone na wizytę dydaktyczną do Poznania.

 

 

Nagrodzone szkoły:

  • Szkoła Podstawowa w Śnieciskach
  • Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach
  • Szkoła Podstawowa nr 20 w Poznaniu

 

Komisja postanowiła wyróżnić projekty szkół:

  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jakuba Wujka w Siennie
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Kantego w Poznaniu
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Szamotułach
  • Zespół Szkół im. Jana Brzechwy w Szamotułach
  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu

 

Ze wszystkimi projektami edukacyjnymi przeprowadzonymi w szkołach, można się zapoznać na portalu edukacyjnym: www.portal.bramapoznania.pl

 

Szczegółowy program szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek, które odbyło się w ramach „Szkoły dziedzictwa. Wielokulturowość” znajduje się w załączniku „Abstrakty”.

 

Załączniki

Program jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka. Partnerem merytorycznym „Szkoły dziedzictwa. Wielokulturowość” jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

 

 

Podsumowanie ogólnopolskiej edycji programu edukacyjnego „Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość”

Publikacja podsumowująca program edukacyjny „Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość”

Fot. Ł. Gdak
Fot. Ł. Gdak
Fot. Ł. Gdak
Fot. Ł. Gdak
Fot. Ł. Gdak
Fot. Ł. Gdak
Fot. Ł. Gdak
Fot. Ł. Gdak
Bilety on-line
English Version