Rozwiń sub menu
Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość
 

 

 

 

Druga edycja programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa” odbyła się pod hasłem wielokulturowość. Zjawisko wielokulturowych relacji jest silnie zakorzenione w historii naszego kraju. Zależało nam przede wszystkim na zwróceniu uwagi na lokalne wymiary tych relacji. Zachęciliśmy szkoły do zbadania, czy w ich regionie, mieście, miasteczku, wsi były lub są obecne doświadczenia wielokulturowe. Jakie są ślady spotkań różnych kultur w lokalnych społecznościach? Czy dziś takie spotkania także mają miejsce, jakie jest ich współczesne oblicze? To pytania, na które odpowiedzią stały się projekty edukacyjne, realizowane przez biorące udział w programie szkoły.

 

Program edukacyjny „Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość” składał się z trzech części. PIERWSZY ETAP obejmował przygotowanie nauczycielek i nauczycieli do wykorzystania wpracy projektowej i dydaktycznej innowacyjnych metod edukacyjnych takich jak lapbook i edukacja performatywna. Podczas wykładów uczestnikom i uczestniczkom przybliżono historyczne i współczesne ujęcie wielokulturowości. Pedagodzy i pedagożki uczestniczący w programie zwiedzili także ekspozycję Muzeum Bambrów Poznańskich, która prezentuje historię osadników z Bambergu, przybyłych na ziemie poznańskie w XVIII w. oraz kulturę wsi wielkopolskiej.

 

DRUGIM ETAPEM było przeprowadzenie szkolnych projektów edukacyjnych. Ich tematykę oraz niezbędne narzędzia szkoły dobierały samodzielnie, rozwijając kompetencje w obszarze wiedzy, umiejętności oraz postaw. Elementem wspólnym dla wszystkich działań projektowych było lokalne dziedzictwo wielokulturowe i międzykulturowe.

 

TRZECI ETAP upowszechniał efekty szkolnej pracy projektowej na portalu edukacyjnym, który stanowi bazę dobrych praktyk. Wszystkie projekty wraz z opisami, zdjęciami, filmami i innymi rezultatami pracy uczniów i uczennic można przeglądać na stronie www.portal.bramapoznania.pl. Najciekawsze z nich prezentuje wystawa posterowa w Bramie Poznania.

 

Program zakończyła uroczysta gala, podczas której nagrodzono najlepsze projekty edukacyjne. Wyróżnione szkoły zostały zaproszone na wizytę dydaktyczną do Poznania.

 

 

Nagrodzone szkoły:

  • Szkoła Podstawowa w Śnieciskach
  • Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach
  • Szkoła Podstawowa nr 20 w Poznaniu

 

Komisja postanowiła wyróżnić projekty szkół:

  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jakuba Wujka w Siennie
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Kantego w Poznaniu
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Szamotułach
  • Zespół Szkół im. Jana Brzechwy w Szamotułach
  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu

 

Ze wszystkimi projektami edukacyjnymi przeprowadzonymi w szkołach, można się zapoznać na portalu edukacyjnym: www.portal.bramapoznania.pl

 

Szczegółowy program szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek, które odbyło się w ramach „Szkoły dziedzictwa. Wielokulturowość” znajduje się w załączniku „Abstrakty”.

 

Załączniki

Program jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka. Partnerem merytorycznym „Szkoły dziedzictwa. Wielokulturowość” jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

 

 

Fot. Ł. Gdak
Fot. Ł. Gdak
Fot. Ł. Gdak
Fot. Ł. Gdak
Fot. Ł. Gdak
Fot. Ł. Gdak
Fot. Ł. Gdak
Fot. Ł. Gdak
Bilety on-line
English Version