Rozwiń sub menu
Szkoła dziedzictwa. Działaj!
 

 

 

 

Trzecia edycja programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa” odbywa się pod hasłem: działaj! Udział w trzydniowym szkoleniu przygotował uczestniczki i uczestników do przeprowadzenia w swoich szkołach projektu edukacyjnego popularyzującego postaci historyczne, działające na rzecz lokalnej społeczności, wykorzystując do tego celu metodę dydaktyczną jaką jest film. Inspiracją dla tegorocznej edycji są rocznice utworzenia dwóch ważnych dla Poznania i Wielkopolski instytucji, wpisujących się w nurt pracy organicznej: spółki Bazar oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 

Podczas wykładów przybliżyliśmy uczestnikom i uczestniczkom historyczne i współczesne ujęcie pracy organicznej oraz znaczenie i możliwości edukacji filmowej we współczesnej szkole. Natomiast podczas części praktycznej, czyli warsztatów filmowych, nauczyciele i nauczycielki zdobyli wiedzę i umiejętności potrzebne, aby stworzyć scenariusz filmowy,  zorganizować i zaplanować pracę w terenie oraz samą realizację filmu i obróbkę zgromadzonego materiału wizualnego i dźwiękowego. Celem warsztatu było przygotowanie nauczycieli/-ek do pracy ze szkolną grupą projektową, która będzie realizowała różne zadania w ramach Szkoły dziedzictwa. Działaj!” a ich produktem finalnym będzie film o wybranym bohaterze/-ce z przeszłości – lokalnym działaczu/-ce, organiczniku/-czce.
Do udziału w trzeciej edycji programu zaprosiliśmy nauczycielki i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski, które/którzy po zakończeniu części szkoleniowej, realizują w swoich szkołach projekty edukacyjne z wykorzystaniem metody dydaktycznej jaką jest film.

 

Szczegółowy program szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek, które odbyło się w ramach „Szkoły dziedzictwa. Działaj!” znajduje się w załączniku „Abstrakty”.

 

 

Partnerem merytorycznym „Szkoły dziedzictwa. Działaj!” jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Program jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

Do 13 kwietnia 2018 r. nauczyciele i nauczycielki realizują w swoich szkołach projekty edukacyjne. Trzymamy kciuki!

Bilety on-line
English Version