Rozwiń sub menu
Spotkania
Na Niebiesko
Fragment makiety grodu. Fot Ł. Gdak

Fragment makiety grodu. Fot Ł. Gdak

 

 

Program edukacyjny dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodzin

Brama Poznania jest otwarta dla osób o różnych potrzebach i możliwościach. Tym razem nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Na Niebiesko, której podopiecznymi są dzieci ze spektrum autyzmu oraz ich rodziny. Razem z Fundacją przygotowujemy zajęcia edukacyjne dopasowane do ich możliwości i potrzeb.

Zajęcia odbywają się zawsze w tych samych przestrzeniach Bramy Poznania oraz przebiegają według tego samego schematu. Tematyka zajęć oparta o wydarzenia, które miały miejsce na Ostrowie Tumskim przed tysiącem lat, jest dostosowywana do zainteresowań dzieci. W specjalnie przygotowanych dla najmłodszych miejscach na ekspozycji poznamy, jak dawniej wyglądała wyspa katedralna. W odkryciu tych miejsc pomoże nam mapa, która wskazuje gdzie należy zajrzeć i jakie zadania wykonać. Sprawdzimy, jak ciężką zbroję nosił woj i jak potężne wały otaczały gród na Ostrowie Tumskim. Wyznaczymy również miejsce na wyciszenie i odpoczynek, z którego w każdej chwili będzie można skorzystać. Spotkania odbywają się w małych, kameralnych grupach i trwają maksymalnie 60 minut. Zależy nam na tym, aby dzieci i ich rodziny przyjemnie i aktywnie spędzili czas w Bramie Poznania.

Spotkania organizujemy w wybrane soboty lutego, marca i kwietnia. Nabór do programu jest zamknięty, kierowany tylko do podopiecznych Fundacji Na Niebiesko.

Więcej informacji o Fundacji Na Niebiesko: http://www.naniebiesko.pl/

Bilety on-line
English Version