Rozwiń sub menu
Seminarium. Goście z niepełnosprawnością intelektualną

Zapraszamy na seminarium pt. „Odbiorcy instytucji kultury. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną”, które odbędzie 23 listopada br. w Bramie Poznania w godz. 10.00–14.30
(ul. Gdańska 2, Poznań).

 

 

Fot. Łukasz Gdak

Fot. Łukasz Gdak

 

W Bramie Poznania, pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, pracujemy wytrwale by zasłużyć na miano instytucji dostępnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Staramy się, by oferta programowa, ekspozycja, a także sam budynek dawały im poczucie komfortu i bezpieczeństwa, satysfakcjonującą więź z ludźmi oraz możliwość rozwijania zainteresowań. Swoimi doświadczeniami chcielibyśmy podzielić się ze wszystkimi zainteresowanymi tematyką wzajemnych relacji pomiędzy grupami o szczególnych potrzebach edukacyjnych a instytucją kultury.

Szczególnie zapraszamy pracowników instytucji kultury (muzeów, galerii, centrów kultury, bibliotek, teatrów), warsztatów terapii zajęciowej, pracowników akademickich i osoby zajmujące się na co dzień tematyką edukacji i aktywizacji kulturalnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Podczas seminarium postaramy się poszukać odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Jakie jest miejsce osób z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) w przestrzeni kulturowej?
 • Jaka jest specyfika funkcjonowania OzNi w sferze poznawczej, społecznej, emocjonalnej i motorycznej?
 • W jaki sposób OzNI spędzają czas wolny i czy chętnie zaglądają do instytucji kultury?
 • Jaką rolę pełnią instytucje kultury w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjnych i społecznych?
 • Jak skomponować tzw. tekst łatwy do czytania?
 • Na jakie aspekty warto zwrócić uwagę przygotowujące programy edukacyjne dla OzNI?

 

 

Istotnym elementem seminarium będzie praktyczna prezentacja stosowanych w Bramie Poznania rozwiązań edukacyjnych, a także możliwość wzięcia udziału w zwiedzaniu ekspozycji ścieżką tematyczną przygotowaną z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

Informacje praktyczne o seminarium

 • Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
 • Termin: 23 listopada 2017 r., g. 10:00 – 14:30
 • Koszt: bezpłatne
 • Rezerwacja: wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: edukacja@bramapoznania.pl lub przekazać osobiście: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Punkt Informacji w Holu Głównym
 • Informacje: tel. 61 647 7627 lub edukacja@bramapoznania.pl
 • Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Materiały do pobrania:

Bilety on-line
English Version