Rozwiń sub menu
Karawana opowieści – seniorzy opowiadają dzieciom

„Karawana opowieści” to kontynuacja wolontariackiego projektu „Opowiadając historię”, który realizowaliśmy w Bramie Poznania w roku 2015 w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Spotkania z historią prowadzone przez przygotowanych w ubiegłym roku seniorów-wolontariuszy będą odbywać się w 2016 roku w Poznaniu w instytucjach, które zaproszą do siebie uczestników projektu, przede wszystkim: domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych, szkolnych oddziałach przyszpitalnych. Szczegóły i informacje o możliwości zgłoszenia się instytucji pomocowych do projektu znajdują się w ulotce.

 

Materiały do pobrania:
opis projektu PDF

wolontariat seniorów PDF

 

 

 

 

Cykl warsztatowy „Opowiadając historię” zakończył się w grudniu, obejmował zajęcia historyczne, które przybliżyły dzieje grodu na Ostrowie Tumskim, między innymi w oparciu o ekspozycję Bramy Poznania. Ponadto Seniorzy wzięli udział w warsztatach narracyjnych, doskonalących umiejętność budowania ciekawej opowieści, warsztatach kompetencyjnych polegających na treningu kształtowania i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych, a także w warsztacie przybliżającym zarówno ideę wolontariatu, jak i jego zasady. Całość zakończyła część praktyczna – spotkanie z dziećmi z poznańskich szkół w Bramie Poznania i oprowadzanie po ekspozycji. Seniorzy mieli okazję wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce!

Dziękujemy Seniorkom i Seniorom za uczestnictwo!

 

 

Projekt realizowany przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, operatora Bramy Poznania. Partnerem projektu jest Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

 

 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Bilety on-line
English Version