Rozwiń sub menu
Programy specjalne

 

 

Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy chcą odwiedzić Bramę Poznania i poznać tysiącletnie dziedzictwo Ostrowa Tumskiego. Szczególną wagę przywiązujemy do spotkania z osobami z różną niepełnosprawnością, dysfunkcjami i innymi ograniczeniami, które utrudniają im pełne uczestnictwo w życiu społecznym, w tym również korzystanie z oferty instytucji kultury. Nawiązujemy współpracę z fundacjami, stowarzyszeniami i placówkami takimi jak Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Środowiskowe Domy Samopomocy, dla których przygotowujemy specjalne programy edukacyjne. Obecnie współpracujemy z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, spotykamy się z podopiecznymi Środowiskowych Domów Samopomocy oraz prowadzimy zajęcia dla uczniów/-ennic Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu.

 

 

fot. Ł.Gdak

fot. Ł.Gdak

 

 

Program dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. M. Grzegorzewskiej w Poznaniu

 

 

W tym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 103, którego uczniów/-ennice zaprosiliśmy do przygotowanych z myślą o nich zajęciach edukacyjnych. Wspólnie spotykamy się raz w miesiącu, aby poznawać ekspozycję Bramy Poznania i przestrzeń Ostrowa Tumskiego wszystkim zmysłami. Jesteśmy przekonani, że spotkania w instytucji kultury będą dla nich okazją do poznania nowego miejsca, które nie przypomina dobrze już znanej przestrzeni szkoły czy domu. Jednocześnie obecność w instytucji kultury przyczyni się do ich wielostronnej rehabilitacji oraz będzie ciekawą i wartościową nauką przez zabawę. Zajęcia w ramach programu odbywają się bezpłatnie.

 

Link do strony: http://www.zss103.eu/

 

 

fot. Ł.Gdak

fot. Ł.Gdak

 

 

Współpraca z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji       


Uczestnikami i uczestniczkami warsztatów dla rodzin w Bramie Poznania będą grupy z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Tym razem postanowiliśmy przygotować spotkania, na których podopieczni/e z Fundacji oraz osoby spoza niej będą mogli wspólnie spędzić czas eksperymentując. Szczegóły dotyczące warsztatów znajdują się TUTAJ.

Celem działania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością ruchową, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Fundacja organizuje obozy aktywnej rehabilitacji, aby zwiększyć aktywność fizyczną i psychiczną swoich podopiecznych. Wspiera ich w przechodzeniu na otwarty rynek pracy, zapewnieniu sprzętu rehabilitacyjnego czy dostosowaniu przestrzeni do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
 
Link do strony https://www.far.org.pl/

 

 

fot. Ł. Gdak

fot. Ł. Gdak

 

 

Program dla Środowiskowych Domów Samopomocy

 

W kwietniu i maju przeprowadzamy drugą część programu dla podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy z Poznania. W zeszłym roku zaprosiliśmy do nas Domy: Zielone Centrum, Fountain House i Śmiałek. Efektem naszych spotkań jest talia kart skojarzeniowych z autorskimi ilustracjami uczestników i uczestniczek spotkań, z której mogą korzystać podczas zajęć w swoich placówkach. W tym roku będą u nas gościć Domy: Kamyk, Sokoły, Ognik oraz Iskra. Wspólnie będziemy odbywać spacery tematyczne po Ostrowie Tumskim oraz tworzyć kolejne ilustracje na kartach skojarzeniowych. Nasze działania będą dostosowane do możliwości grupy, dlatego będziemy pracować również sensorycznie, korzystając z rekwizytów, dźwięków czy alternatywnych technik plastycznych.

 

 

fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
Bilety on-line
English Version