Rozwiń sub menu
Programy specjalne

 

 

Jesteśmy otwarci na wszystkich, który chcą odwiedzić Bramę Poznania i poznać tysiącletnie dziedzictwo Ostrowa Tumskiego. Szczególną wagę przywiązujemy do spotkania z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, dysfunkcjami i innymi ograniczeniami, które utrudniają im pełne uczestnictwo w życiu społecznym, w tym również korzystanie z oferty instytucji kultury. Nawiązujemy współpracę z fundacjami, stowarzyszeniami i placówkami takimi jak Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Środowiskowe Domy Samopomocy, dla których przygotowujemy specjalne programy edukacyjne. Obecnie prowadzimy spotkania dla Stowarzyszenia „Żurawinka” oraz zajęcia dla uczniów/-ennic Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu.

 

 

fot. Ł.Gdak

fot. Ł.Gdak

 

 

Program dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”

 

 

W najbliższych miesiącach będziemy gościć podopiecznych Stowarzyszenia „Żurawinka” na wspólnych spacerach z przewodnikiem oraz zajęciach edukacyjnych. To kolejny z naszych programów specjalnych „szytych na miarę” dla wybranej grupy odbiorców. Tym razem nawiązaliśmy współpracę z niewielkim, ale prężnie działającym Stowarzyszeniem rodzin osób z MPD. Oprócz organizowania różnych aktywności, Stowarzyszenie prowadzi Dzienny Ośrodek Terapeutyczny dla osób pełnoletnich, które z powodu głębokiej i sprzężonej niepełnosprawności nie są samodzielne. Większość z nich porozumiewa się przy wykorzystaniu alternatywnych metod komunikacji oraz wymaga pomocy we wszystkich czynnościach życiowych na co dzień.

 

Wspólnie z Prezeską Stowarzyszenia Panią Anną J. Nowak opracowaliśmy program, który składa się z aktywności zarówno dla osób z MPD, jak i dla ich opiekunów/-ek. W ten sposób chcemy wyjść naprzeciw potrzebie wsparcia opiekunów/-ek zajmujących się osobami wymagającymi niemalże całościowej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Zorganizowaliśmy dla nich tematyczne spacery z przewodnikiem w przestrzeni Traktu Królewsko-Cesarskiego oraz na ekspozycji Bramy Poznania. Mamy nadzieję, że będzie to przyjemnie spędzony czas i oderwanie się od codziennych obowiązków. Z ich podopiecznymi natomiast spotkamy się na popołudniowych zajęciach edukacyjnych, aby zapewnić im nową formę aktywności, a ich opiekunom/-kom czas wolny. Wszystkie działania w ramach programu prowadzimy dla Stowarzyszenia bezpłatnie.

 

Link do strony: http://zurawinka.pl/

 

 

fot. Ł.Gdak

fot. Ł.Gdak

 

 

Program dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. M. Grzegorzewskiej w Poznaniu

 

 

W tym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 103, którego uczniów/-ennice zaprosiliśmy do przygotowanych z myślą o nich zajęciach edukacyjnych. Wspólnie spotykamy się raz w miesiącu, aby poznawać ekspozycję Bramy Poznania i przestrzeń Ostrowa Tumskiego wszystkim zmysłami. Jesteśmy przekonani, że spotkania w instytucji kultury będą dla nich okazją do poznania nowego miejsca, które nie przypomina dobrze już znanej przestrzeni szkoły czy domu. Jednocześnie obecność w instytucji kultury przyczyni się do ich wielostronnej rehabilitacji oraz będzie ciekawą i wartościową nauką przez zabawę. Zajęcia w ramach programu odbywają się bezpłatnie.

 

Link do strony: http://www.zss103.eu/

 

 

fot. Ł.Gdak

fot. Ł.Gdak

Bilety on-line
English Version