Rozwiń sub menu
Zajęcia dla klas ponadgimnazjalnych

 

 

Informacje praktyczne

Terminy:

  • zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30
  • zajęcia terenowe w okresie IX – X i IV – VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30

Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów oraz 3 opiekunów

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00

Regulamin zajęć dostępny pod adresem: http://bramapoznania.pl/oferta/edukacja/oferta-szkol/

 

  • zajęcia na ekspozycji

 

How to prepare a perfect project?

(dla grup uczących się języka angielskiego)

 

Materiał leksykalny: kultura i przedsiębiorczość, cechy charakteru

Cel: kształtowanie umiejętności planowania i przekonywania

Metody i formy: praca projektowa, metoda komunikacyjna, karta pracy, prezentacja prac, praca w grupach

Przedmioty: język angielski, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, historia

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Złoto) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 120 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć How to prepare a perfect project?

 

W renesansowej akademii

 

Temat:renesans, humanizm, biskup Jan Lubrański i Akademia, model nauczania w renesansie

Cel:kształtowanie umiejętności myślenia kontekstowego

Metody i formy: aktywne słuchanie, karta pracy, praca z tekstami źródłowymi, praca w grupach

Przedmioty: język polski, historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Złoto) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć W renesansowej akademii

 

 

 

Millenium czy Tysiąclecie?

 

Temat:komunizm, rok 1966, chrzest Polski, Millennium, Tysiąclecie Państwa Polskiego, społeczeństwo

Cel:rozwijanie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia

Metody i formy: aktywne słuchanie, korzystanie z narzędzi interaktywnych na ekspozycji, praca z tekstami źródłowymi, gra symulacyjna, prezentacja prac, praca w grupach

Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Witraż) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Millenium czy Tysiąclecie?

 

Decyzje sprzed tysiąca lat

 

Temat: chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu, gród, władca i jego rola

Cel: kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, myślenia przyczynowo-skutkowego

Metody i formy: karta pracy, ćwiczenie z historii kontrfaktycznej, prezentacja prac, dyskusja, praca w grupach

Przedmioty: historia, język polski, etyka

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Gród i sala Woda) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Decyzje sprzed tysiąca lat

 

  • zajęcia terenowe

 

Czas katedr

 

Temat: architektura, gotyk i romanizm, średniowiecze, dzieło sztuki, katedra

Cel: rozwijanie myślenia kontekstowego na przykładzie dzieł architektury i sztuk plastycznych

Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, analiza tekstów kultury, karta pracy

Przedmioty: historia, wiedza o kulturze

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 90 min(zajęcia uwzględniają wejście do katedry, opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Czas katedr

 

How to become a guide?

(dla grup uczących się języka angielskiego)

 

Materiał leksykalny: orientacja w terenie, kierunki, informacja turystyczna

Cel: rozwijanie umiejętności udzielania informacji, formułowania wypowiedzi

Metody i formy: obserwacja, karta pracy, metoda komunikacyjna, prezentacja prac, praca w grupach

Przedmioty: język angielski, geografia, historia, wiedza o kulturze

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Plik odf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć How to become a guide?

 

Kiedy Poznań był grodem

 

Temat:gród, archeologia, chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu

Cel:rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, kształcenie wyobraźni przestrzennej

Metody i formy:obserwacja, aktywne słuchanie, ćwiczenie spostrzegawczości, analiza tekstów kultury, karta pracy, praca w grupach

Przedmioty: historia, wiedza o kulturze

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 90 min(zajęcia uwzględniają wejście do katedry, opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Kiedy Poznań był grodem

 

Ostrów Tumski, czyli co trzeba tutaj zobaczyć

 

Temat: zabytek, postaci historyczne, krajobraz

Cel: rozwój zainteresowania zabytkami i związaną z nimi działalnością człowieka
Metody i formy: aktywne słuchanie, karta pracy, ćwiczenie obserwacji i spostrzegawczości, praca w grupie

Przedmioty: historia, wiedza o kulturze

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Ostrów Tumski, czyli co trzeba tutaj zobaczyć

Bilety on-line
English Version