Rozwiń sub menu
Zajęcia dla klas gimnazjalnych

 

 

Informacje praktyczne

Terminy:

  • zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30
  • zajęcia terenowe w okresie IX – X i IV – VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30

Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów oraz 3 opiekunów

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00

Regulamin zajęć dostępny pod adresem: http://bramapoznania.pl/oferta/edukacja/oferta-szkol/

 

  • zajęcia na ekspozycji

 

How’s the duke’s family?

(dla grup uczących się języka angielskiego)

 

Materiał leksykalny: życie rodzinne i towarzyskie, ważne wydarzenia w życiu człowieka

Cel: kształtowanie umiejętności wypowiedzi oraz współpracy i rywalizacji

Metody i formy: gra dydaktyczna, praca z tekstem, metoda komunikacyjna, karta pracy, praca w grupach

Przedmioty: język angielski, historia

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Woda) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min                

Cena: 120 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć How’s the duke’s family?

 

Mieszko Europejczyk

 

Temat:chrzest Polski, Unia Europejska, X w., XXI w., państwo

Cel:rozwijanie umiejętności porównywania oraz myślenia kontekstowego

Metody i formy:korzystanie z narzędzi interaktywnych na ekspozycji, interpretacja tekstówźródłowych, karta pracy, gra dydaktyczna, dyskusja, praca w grupach

Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Woda) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min                

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Mieszko Europejczyk

 


Zwycięski bastion

 

Temat: zabór pruski, Złota Kaplica, postawy społeczne, Twierdza Poznań

Cel: kształtowanie umiejętności dokonywania oceny postaw społecznych

Metody i formy: aktywne słuchanie, korzystanie z narzędzi interaktywnych na ekspozycji, stoliki eksperckie, mapa myśli, prezentacja prac, praca w grupach

Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, etyka

Miejsce zajęć: Śluza Katedralna i ekspozycja główna (sala Złoto) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min                

Cena: 100 zł

 

 

  • zajęcia w sali warsztatowej

 

 

Stylowe szaty katedry

 

Temat:style w architekturze, katedra, zabytek, pojęcia architektoniczne

Cel:rozwijanie umiejętności porównywania i wyciągania wniosków

Metody i forma: praca ze słownikiem terminologicznym, praca plastyczna, prezentacja i analiza prac, praca w grupach

Przedmioty: historia, język polski, plastyka

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

 

  • zajęcia terenowe

 

 

Czy zabytki to zbytki

 

Temat: zabytek, ochrona dziedzictwa kulturowego, rewitalizacja, dzieło sztuki

Cel: kształtowanie postawy szacunku względem dziedzictwa

Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, karta pracy, praca w grupach

Przedmioty: historia,wiedza o społeczeństwie, plastyka

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 90 min(zajęcia uwzględniają wejście do katedry, opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Czy zabytki to zbytki

 

How can I get to…?

(dla grup uczących się języka angielskiego)

 

Materiał leksykalny: orientacja w terenie, kierunki, informacja turystyczna

Cel: rozwijanie umiejętności udzielania informacji, formułowania wypowiedzi

Metody i formy: obserwacja, karta pracy, metoda komunikacyjna, praca w grupach

Przedmioty: język angielski, geografia, historia

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 75 min                

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć How can I get to…?

 

Kiedy Poznań był grodem

 

Temat:gród, archeologia, chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu

Cel:rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, kształcenie wyobraźni przestrzennej

Metody i forma:obserwacja, aktywne słuchanie, ćwiczenie spostrzegawczości, analiza tekstów kultury, karta pracy, praca w grupach

Przedmioty: historia, plastyka

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 90 min (zajęcia uwzględniają wejście do katedry, opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Kiedy Poznań był grodem

 

Ostrów Tumski, czyli co tak naprawdę trzeba tutaj zobaczyć

 

Temat: zabytek, postaci historyczne, krajobraz

Cel: rozwój zainteresowania zabytkami i związaną z nimi działalnością człowieka

Metody i formy:aktywne słuchanie, karta pracy, ćwiczenie obserwacji i spostrzegawczości, praca w grupie

Przedmioty: historia,wiedza o społeczeństwie, plastyka

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Ostrów Tumski, czyli co tak naprawdę trzeba tutaj zobaczyć

Bilety on-line
English Version