Rozwiń sub menu
Zajęcia dla klas VII szkoły podstawowej i gimnazjalnych

 

 

Informacje praktyczne

 

Terminy:

  • zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku w godzinach: 930, 1130, 1330
  • zajęcia terenowe w okresie IX – X i IV – VI, od wtorku do piątku w godzinach: 930, 1130, 1330

 

Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów oraz 3 opiekunów

 

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania

 

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej w­ww.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 – 1400

 

Regulamin zajęć dostępny pod adresem: http://bramapoznania.pl/oferta/edukacja/oferta-szkol/

 

 

 

  • Zajęcia na ekspozycji

 

How’s the duke’s family?
dla grup uczących się języka angielskiego

Materiał leksykalny: życie rodzinne i towarzyskie, ważne wydarzenia w życiu człowieka

Cel: kształtowanie umiejętności wypowiedzi oraz trening współpracy i dobrej rywalizacji

Metody i formy: gra dydaktyczna, praca z tekstem, metoda komunikacyjna, karta pracy, praca w grupach

Przedmioty: język angielski, historia

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Woda) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 120 zł

 

 

 

Mieszko europejczyk

Temat: chrzest Polski, Unia Europejska, X w., XXI w., państwo

Cel: rozwijanie umiejętności porównywania oraz myślenia kontekstowego

Metody i formy: korzystanie z narzędzi interaktywnych na ekspozycji, interpretacja tekstów źródłowych, karta pracy, gra dydaktyczna, dyskusja, praca w grupach

Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Woda) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

 

 

Zwycięski bastion

Temat: zabór pruski, Złota Kaplica, postawy społeczne, Twierdza Poznań

Cel: kształtowanie umiejętności dokonywania oceny postaw społecznych

Metody i formy: aktywne słuchanie, korzystanie z narzędzi interaktywnych na ekspozycji, stoliki eksperckie, mapa myśli, prezentacja prac, praca w grupach

Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, etyka

Miejsce zajęć: Śluza Katedralna, ekspozycja główna (sala Złoto) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

 

 

  • Zajęcia w sali warsztatowej

 

Stylowe szaty katedry

Temat: style w architekturze, katedra, zabytek, pojęcia architektoniczne

Cel: rozwijanie umiejętności porównywania i wyciągania wniosków

Metody i formy: praca ze słownikiem terminologicznym, praca plastyczna, prezentacja i analiza prac, praca w grupach

Przedmioty: historia, język polski, plastyka

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

 

 

  • Zajęcia terenowe

 

Biografia Ostrowa Tumskiego

Temat: zabytek i związana z nim działalność człowieka, rewitalizacja, elementy teorii biografii rzeczy

Cel: kształtowanie postawy szacunku względem dziedzictwa kulturowego, rozwój umiejętności wyciągania wniosków

Metody i formy: aktywne słuchanie, karta pracy, interpretacja materiałów źródłowych, ćwiczenie argumentacji, dyskusja, praca w grupach

Przedmioty: historia, plastyka, język polski

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 75 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

 

 

Gród: Jak to działa?

Temat: gród, archeologia, chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu

Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej

Metody i forma: obserwacja, aktywne słuchanie, ćwiczenie spostrzegawczości, analiza tekstów kultury, karta pracy, praca w grupach

Przedmioty: historia, plastyka

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 75 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

 

 

How to become a guide?
dla grup uczących się języka angielskiego

Materiał leksykalny: orientacja w terenie, informacja turystyczna, cechy przewodnika, elementy zasad interpretacji dziedzictwa

Cel: rozwijanie umiejętności udzielania informacji, formułowania wypowiedzi, przedstawiania otoczenia

Metody i formy: obserwacja, karta pracy, praca z rekwizytem, metoda komunikacyjna, prezentacja prac, praca w grupach

Przedmioty: język angielski, geografia, historia, plastyka

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Bilety on-line
English Version