Rozwiń sub menu
Zajęcia dla klas 4-6 szkoły podstawowej

 

 

Informacje praktyczne

 

Terminy:

  • zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku w godzinach: 930, 1130, 1330
  • zajęcia terenowe w okresie IX – X i IV – VI, od wtorku do piątku w godzinach: 930, 1130, 1330

 

Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów oraz 3 opiekunów

 

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania

 

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 – 1400

 

Regulamin zajęć dostępny pod adresem: http://bramapoznania.pl/oferta/edukacja/oferta-szkol/

 

 

 

Zajęcia dla klasy 4 szkoły podstawowej 

 

  • Zajęcia na ekspozycji

 

Dawno temu w grodzie

Temat: gród, struktura społeczna, życie codzienne w średniowieczu

Cel: rozwijanie zmysłu obserwacji i logicznego myślenia

Metody i formy: obserwacja kierowana, karta pracy, zabawa parateatralna, praca z rekwizytem, praca w grupach

Przedmioty: historia, język polski, przyroda

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

 

 

On the road
dla grup uczących się języka angielskiego

Materiał leksykalny: podróżowanie, środki transportu

Cel: rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim, rozwijanie umiejętności obserwacji i współpracy

Metody i formy: karta pracy, gra edukacyjna, praca konstruktorska z materiałów recyklingowych, praca w grupach

Przedmioty: język angielski, technika

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Woda) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 120 zł

 

 

 

Śladami Mieszka i Dobrawy

Temat: Mieszko I i Dobrawa, chrzest Polski, początki państwa polskiego, archeologia

Cel: kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków i myślenia przyczynowo-skutkowego

Metody i formy: aktywne słuchanie, korzystanie z nośników na ekspozycji, interpretacja źródeł historycznych, praca w grupach

Przedmioty: historia, język polski

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Witraż i sala Gród) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

 

 

  • Zajęcia w sali warsztatowej

 

Miejscy projektanci

Temat: miasto, wyspa, urbanistyka, budynki i ich funkcje

Cel: kształtowanie umiejętności planowania i myślenia przestrzennego oraz współpracy w grupie

Metody i formy: aktywne słuchanie, karta pracy, warsztat projektowania przestrzennego,

prezentacja prac, praca w grupach

Przedmioty: przyroda, historia, technika

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

 

 

Świat pszczół

Temat: przyroda, pszczoły, rośliny

Cele: kształcenie myślenia przyczynowo-skutkowego, zwrócenie uwagi na procesy zachodzące w przyrodzie i najbliższym otoczeniu

Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja i prowadzenie prostych doświadczeń, praca plastyczna i konstruktorska, praca indywidualna i w grupach

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

 

 

  • Zajęcia terenowe

How can I get to…?
dla grup uczących się języka angielskiego

Materiał leksykalny: kierunki świata, orientacja w terenie

Cel: kształtowanie umiejętności orientacji w terenie i udzielania informacji

Metody i formy: obserwacja, karta pracy, praca z rekwizytem, metoda komunikacyjna, gra w terenie, praca w grupach

Przedmioty: język angielski, przyroda, historia, plastyka

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

 

 

Kiedy Poznań był grodem

Temat: gród, archeologia, chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu

Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej

Metody i formy: obserwacja, aktywne słuchanie, ćwiczenie spostrzegawczości, interpretacja tekstów źródłowych

Przedmioty: historia, język polski, przyroda

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

 

 

Mieszkańcy Ostrowa Tumskiego

Temat: postaci historyczne, zabytek, krajobraz

Cel: rozwój zainteresowania zabytkami i związaną z nimi działalnością człowieka

Metody i formy: aktywne słuchanie, ćwiczenie obserwacji i spostrzegawczości, karta pracy

Przedmioty: historia, przyroda

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 75 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

 

 

 Zajęcia dla klas 5-6 szkoły podstawowej

 

  • Zajęcia na ekspozycji

 

Czas wielkich zmian

Temat: Mieszko I jako władca, chrzest Polski, życie codzienne i zwyczaje w grodzie

Cel: kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego

Metody i formy: aktywne słuchanie, karta pracy, mapa myśli, prezentacja prac, praca w grupach

Przedmioty: historia, język polski

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Gród i sala Woda) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

 

 

Dawno temu w Grodzie

Temat: gród, struktura społeczna, życie codzienne w średniowieczu

Cel: rozwijanie zmysłu obserwacji i logicznego myślenia

Metody i formy: obserwacja kierowana, karta pracy, zabawa parateatralna, praca z rekwizytem, praca w grupach

Przedmioty: historia, język polski

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

 

 

Tajemnice złotej kaplicy

Temat: Złota Kaplica, hrabia Edward Raczyński, formy upamiętniania

Cel: kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia

Metody i formy: korzystanie z nośników na ekspozycji, obserwacja, karta pracy, projektowanie, prezentacja prac, praca w grupach

Przedmioty: historia, język polski, plastyka, technika

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Złoto) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

 

 

Who would you like to be?
dla grup uczących się języka angielskiego

Materiał leksykalny: społeczeństwo, praca (instytucje i zawody)

Cel: rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i formułowania wypowiedzi

Metody i formy: obserwacja kierowana, karta pracy, burza mózgów, gra dydaktyczna, metoda komunikacyjna, praca w grupach

Przedmioty: język angielski, historia

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 120 zł

 

 

 

  • Zajęcia w sali warsztatowej

 

Dwa oblicza katedry

Temat: średniowiecze, katedra poznańska, romanizm i gotyk w architekturze

Cel: rozwijanie umiejętności porównywania i wyciągania wniosków

Metody i formy: pogadanka, ćwiczenie percepcji słuchowej, praca konstruktorska z materiałów recyklingowych, obrazowanie ciałem, praca w grupach

Przedmioty: plastyka, historia, technika

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

 

 

Miejscy projektanci

Temat: miasto, wyspa, urbanistyka, budynki i ich funkcje

Cel: kształtowanie umiejętności planowania i myślenia przestrzennego oraz współpracy w grupie

Metody i formy: aktywne słuchanie, karta pracy, warsztat projektowania przestrzennego, prezentacja prac, praca w grupach

Przedmioty: historia, geografia, technika

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

 

 

  • Zajęcia terenowe

 

Co mówią mury

Temat: architektura na Ostrowie Tumskim, kontekst historyczny powstania budynków

Cel: kształtowanie wyobraźni przestrzennej i rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków

Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja, karta pracy, praca w grupach

Przedmioty: technika, historia, plastyka

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

 

 

How can I get to…?
dla grup uczących się języka angielskiego
 

Materiał leksykalny: kierunki świata, orientacja w terenie

Cel: kształtowanie umiejętności orientacji w terenie, udzielania informacji

Metody i formy: obserwacja, karta pracy, praca z rekwizytem, metoda komunikacyjna, gra terenowa, praca w grupach

Przedmioty: język angielski, geografia, historia, plastyka

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

 

 

Kiedy Poznań był grodem

Temat: gród, archeologia, chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu

Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej

Metody i formy: obserwacja, aktywne słuchanie, ćwiczenie spostrzegawczości, interpretacja tekstów źródłowych

Przedmioty: historia, geografia, plastyka

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

 

 

Odkrywcy zaginionej wyspy

Temat: strony świata, nawigacja w terenie, rzeka, wyspa, ukształtowanie terenu

Cel: rozwijanie zdolności obserwacji przestrzennej i orientacji w terenie

Metody i formy: obserwacja kierowana, aktywne słuchanie, praca z rekwizytami (mapą, kompasem, lornetką), karta pracy, praca w grupach

Przedmioty: geografia, historia

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 75 min

Cena: 80 zł

 

Bilety on-line
English Version