Rozwiń sub menu
Zajęcia dla klas 4-6 szkoły podstawowej

 

 

Informacje praktyczne

Terminy:

  • zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30
  • zajęcia terenowe w okresie IX – X i IV – VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30

Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów oraz 3 opiekunów

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00

Regulamin zajęć dostępny pod adresem: http://bramapoznania.pl/oferta/edukacja/oferta-szkol/

 

  • zajęcia na ekspozycji

 

Dawno temu w grodzie

 

Temat:gród, struktura społeczna, życie codzienne w średniowieczu

Cel:rozwijanie zmysłu obserwacji i logicznego myślenia

Metody i formy:obserwacja kierowana, karta pracy, zabawa parateatralna, praca z rekwizytem, praca w grupach

Przedmioty: historia i społeczeństwo, język polski

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Dawno temu w grodzie

 

Historia niezwykłego pomnika

 

Temat:Złota Kaplica, hr. Edward Raczyński, formy upamiętniania

Cel:kształcenie umiejętności kreatywnego myślenia

Metody i formy:korzystanie z narzędzi interaktywnych na ekspozycji, obserwacja, karta pracy, projektowanie, prezentacja prac, praca w grupach

Przedmioty: historia i społeczeństwo, plastyka, etyka

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Złoto) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Historia niezwykłego pomnika

 

 

Czas wielkich zmian

 

Temat: Mieszko i Dobrawa, chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu, tradycja, gród

Cel: kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego

Metody i formy: miniwykład, aktywne słuchanie, karta pracy, mapa myśli, prezentacja prac, praca w grupach

Przedmioty: historia i społeczeństwo, język polski, etyka

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Gród i sala Woda) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Czas wielkich zmian

 

Who would you like to be?

(dla grup uczących się języka angielskiego)

 

Materiał leksykalny: społeczeństwo, praca (instytucje i zawody)
Cel: rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i formułowania wypowiedzi
Metody i formy: obserwacja kierowana, karta pracy, burza mózgów, gra dydaktyczna, metoda komunikacyjna, praca w grupach

Przedmioty: język angielski, historia i społeczeństwo

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 120 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Who would you like to be?

 

  • zajęcia w sali warsztatowej

 

Miejscy projektanci

 

Temat: miasto, wyspa, urbanistyka, budynki i ich funkcje

Cel: kształtowanie umiejętności planowania i myślenia przestrzennego oraz współpracy w grupie

Metody i formy: miniwykład, aktywne słuchanie, warsztat projektowania przestrzennego, prezentacja prac, praca w grupach

Przedmioty: przyroda, historia i społeczeństwo, plastyka, zajęcia techniczne

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć „Miejscy projektanci”

Zajęcia terenowe.

 

How can I get to…?

(dla grup uczących się języka angielskiego)

 

Materiał leksykalny: kierunki świata, nawigacja w terenie
Cel: kształtowanie umiejętności orientacji w terenie, udzielania informacji
Metody i formy: obserwacja, karta pracy, praca z rekwizytem, metoda komunikacyjna, praca w grupach

Przedmioty: język angielski, przyroda, historia i społeczeństwo, plastyka

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć How can I get to…?

 

Kiedy Poznań był grodem

 

Temat:gród, archeologia, chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu

Cel:rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, kształcenie wyobraźni przestrzennej

Metody i formy:obserwacja, aktywne słuchanie, ćwiczenie spostrzegawczości

Przedmioty: historia i społeczeństwo, plastyka, przyroda

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 90 min (zajęcia uwzględniają wejście do katedry, opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Kiedy Poznań był grodem

 

Odkrywcy zaginionej wyspy

 

Temat: strony świata, nawigacja w terenie, rzeka, wyspa, ukształtowanie terenu

Cel: rozwijanie zdolności obserwacji przestrzennej i orientacji w terenie

Metody i formy: obserwacja kierowana, aktywne słuchanie, praca z rekwizytami (mapą, kompasem, lornetką), karta pracy, praca w grupach

Przedmioty: przyroda, historia i społeczeństwo

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 90 min

Cena: 80 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Odkrywcy zaginionej wyspy

 

Ostrów Tumski, czyli co tak naprawdę trzeba tutaj zobaczyć

 

Temat: zabytek, postaci historyczne, krajobraz

Cel: rozwój zainteresowania zabytkamii związaną z nimi działalnością człowieka

Metody i formy: aktywne słuchanie, karta pracy, ćwiczenie obserwacji i spostrzegawczości, praca w grupach

Przedmioty: historia i społeczeństwo, plastyka

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Ostrów Tumski, czyli co tak naprawdę trzeba tu zobaczyć

Bilety on-line
English Version