Rozwiń sub menu
Zajęcia dla klas 1-3 szkoły podstawowej

 

 

Informacje praktyczne

Terminy:

  • zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30
  • zajęcia terenowe w okresie IX – X i IV – VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30

Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów oraz 3 opiekunów

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00

Regulamin zajęć dostępny pod adresem: http://bramapoznania.pl/oferta/edukacja/oferta-szkol/

 

  • zajęcia na ekspozycji

 

Czy warto się różnić?

 

Temat: Mieszko I, Dobrawa, chrzest Polski, emocje

Cel: kształtowanie umiejętności wyrażania i odczytywania emocji, rozbudzanie wyobraźni

Metody i formy: aktywne słuchanie, zabawa parateatralna, praca plastyczna, praca w grupach

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Woda) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Czy Warto się różnić?

 

Odkrywcy grodu

 

Temat: gród na Ostrowie Tumskim, społeczeństwo, poszukiwacz skarbów/archeolog, życie codzienne w grodzie

Cel: kształtowanie umiejętności współpracy i rozumienia ról społecznych

Metody i formy: ćwiczenie łączenia wątków, obserwacja kierowana, pantomima, praca plastyczna, prezentacja prac, praca w grupach

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Odkrywcy grodu

 

Podróże przez wieki

 

Temat: podróże, średniowiecze, środki transportu dawniej i dziś

Cel: rozwijanie umiejętności porównywania

Metody i formy: obserwacja kierowana, aktywne słuchanie, praca plastyczna, praca w grupach

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Woda) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Podróże przez wieki

 

 

Small travelers

(dla grup uczących się języka angielskiego)

 

Materiał leksykalny: podróżowanie, środki transportu

Cel: rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim, rozwijanie umiejętności obserwacji, kształcenie wielozmysłowe

Metody i formy: obserwacja kierowana, karty obrazkowe, metoda reagowania całym ciałem

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Woda) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 120 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Small travelers

 

  • zajęcia w sali warsztatowej

 

Przygody pszczół

 

Temat: przyroda, pszczoły, rośliny

Cel: kształcenie myślenia przyczynowo-skutkowego, zwrócenie uwagi na procesy zachodzące w przyrodzie i najbliższym otoczeniu

Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja i prowadzenie prostych doświadczeń, zabawa ruchowa, praca plastyczna i konstruktorska, praca indywidualna

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Przygody pszczół

 

U Marcina na imieninach

 

Temat: legenda o św. Marcinie, tradycja lokalna, świętowanie

Cel: uwrażliwienie na wartość tradycji lokalnej, kształtowanie umiejętności współdziałania

Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, ćwiczenie koncentracji, zabawa ruchowa, praca plastyczna, prezentacja prac, praca w grupach

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć U Marcina na imieninach

Zajęcia terenowe.

 

Co warto wiedzieć, by zostać architektem

 

Temat: architektura, figury geometryczne

Cel: rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności logicznego myślenia, kształcenie wyobraźni przestrzennej

Metody i formy: obserwacja kierowana, praca z rekwizytem, praca plastyczna, praca indywidualna, praca w grupach

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski, sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 80 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Co warto wiedzieć by zostać architektem?

 

Czego uczy nas przeszłość?

 

Temat: postaci historyczne i legendarne, pozytywne i negatywne cechy charakteru

Cel: rozpoznawanie podstawowych wartości, umiejętność wyciągania wniosków

Metody i formy: aktywne słuchanie, dialog z historycznymi postaciami

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min (zajęcia uwzględniają wejście do katedry, opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Czego uczy nas przeszłość?

 

Kiedy Poznań był grodem

 

Temat:gród, Mieszko I, życie codzienne w grodzie, chrzest Polski

Cel:rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, kształcenie wyobraźni przestrzennej

Metody i forma: aktywne słuchanie, dialog z historycznymi postaciami

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min

Cena: 80 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Kiedy Poznań był grodem

 

Ostrów Tumski, czyli co tak naprawdę trzeba tutaj zobaczyć

 

Temat: zabytek, postać historyczna, legenda

Cel: rozwój zainteresowania zabytkamii związaną z nimi działalnością człowieka

Metody i formy: aktywne słuchanie, dialog z historycznymi postaciami, ćwiczenie obserwacji i spostrzegawczości

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 45 min bez wejścia do katedry lub 60 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Ostrów Tumski, czyli co trzeba tutaj zobaczyć

 

Welcome to the island!

(dla grup uczących się języka angielskiego)

 

Materiał leksykalny: najbliższe otoczenie, ukształtowanie terenu

Cel: rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim oraz rozwijanie umiejętności rozumienia prostych poleceń

Metody i formy: dialog z postaciami historycznymi, karty obrazkowe, metoda reagowania całym ciałem

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Welcome to the island!

Bilety on-line
English Version