Rozwiń sub menu
Zajęcia dla grup przedszkolnych

 

 

Informacje praktyczne

Terminy:

  • zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30
  • zajęcia terenowe w okresie IX – X i IV – VI, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30

Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów oraz 3 opiekunów

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00

Regulamin zajęć dostępny pod adresem: http://bramapoznania.pl/oferta/edukacja/oferta-szkol/

 

  • zajęcia na ekspozycji

 

Podróż pełna przygód

 

Temat: podróżowanie dawniej i dziś, przewodnik turystyczny, bezpieczeństwo, znaki drogowe

Cel: kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się

Metody i formy: zabawa ruchowa z elementami parateatralnymi, aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, praca plastyczna, praca indywidualna

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Woda) i sala warsztatowa

Czas trwania: 60 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Podróż pełna przygód

 

  • zajęcia w sali warsztatowej

 

Przygody pszczół

Temat: przyroda, pszczoła, rośliny

Cel: uwrażliwienie na przyrodę i najbliższe otoczenie, zwrócenie uwagi na procesy zachodzące
w przyrodzie

Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, zabawa ruchowa, prowadzenie prostych doświadczeń, praca plastyczna, praca indywidualna

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 60 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Przygody pszczół

Misja ratunkowa: zabytki

 

Temat: zabytek, ochrona zabytków, legenda o Kazimierzu Odnowicielu

Cel: kształtowanie postawy szacunku wobec zabytku i potrzeby dbania o najbliższe otoczenie

Metody i formy: zabawa ruchowa, obserwacja kierowana, praca z rekwizytem, praca plastyczna, prezentacja prac, praca w grupach

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 60 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Misja ratunkowa: zabytki

 

Red, yellow, blue

(dla grup uczących się języka angielskiego)

 

Materiał leksykalny: pory roku, pogoda, kolory
Cel: rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim oraz kształtowanie umiejętności manualnych
Metody i formy: obserwacja kierowana, praca plastyczna, karty obrazkowe, metoda reagowania całym ciałem

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 60 min

Cena: 120 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Red, yellow, blue

 

Tajemnica pewnego miecza

 

Temat: legenda o mieczu św. Piotra, chrzest Polski, Mieszko I, Dobrawa

Cel: kształcenie umiejętności opowiadania i łączenia wątków, uwrażliwienie na dziedzictwo niematerialne

Metody i formy: aktywne słuchanie, zabawa ruchowa, praca plastyczna, prezentacja prac, praca indywidualna

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 60 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Tajemnica pewnego miecza

 

W rytmie pór roku

Temat: gród, życie codzienne dawniej, przyroda, pory roku

Cel: rozwijanie umiejętności obserwacji i dokonywania porównań

Metody i formy: obserwacja kierowana, zabawa parateatralna, ćwiczenie koncentracji, praca w grupach

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 60 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć W rytmie pór roku

 

  • zajęcia terenowe

 

Kiedy Poznań był grodem

 

Temat:gród, Mieszko I, życie codzienne dawniej, chrzest Polski

Cel:rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, kształcenie wyobraźni przestrzennej

Metody i formy:aktywne słuchanie, obserwacja, dialogz historycznymi postaciami

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min

Cena: 80 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Kiedy Poznań był grodem

 

Misja ratunkowa: przyroda

 

Temat: przyroda, gatunki drzew, legenda o czarcim pazurze

Cel: rozwijanie zmysłu obserwacji,uwrażliwienie na przyrodę i najbliższe otoczenie, kształcenie wielozmysłowe

Metody i formy: obserwacja kierowana, zajęcia fabularyzowane z użyciem rekwizytów, aktywne słuchanie, zabawa ruchowa

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min

Cena: 80 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Misja ratunkowa: przyroda

 

Ostrów Tumski, czyli co trzeba tutaj zobaczyć

 

Temat: zabytek, postać historyczna, legenda

Cel: rozwój zainteresowania zabytkami i związaną z nimi działalnością człowieka

Metody i formy: obserwacja, aktywne słuchanie, dialog z historycznymi postaciami

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 45 min bez wejścia do katedry lub 60 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Ostrów Tumski, czyli co tak naprawdę trzeba tutaj zobaczyć

 

Ważni władcy, dzielni rycerze

 

Temat: postaci historyczne, atrybuty, legenda o św. Marcinie

Cel: rozwój spostrzegawczości w kontakcie z dziełem sztuki, umiejętności wyciągania wniosków

Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, dialog z historycznymi postaciami, zabawa parateatralna

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min (zajęcia z wejściem do katedry, opłatę za wejście do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 2,50 zł/os., bilet normalny 3,50 zł/os.)

Cena: 80 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Ważni władcy, dzielni rycerze

 

Welcome to the island!

(dla grup uczących się języka angielskiego)

 

Materiał leksykalny: najbliższe otoczenie

Cel: rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim oraz rozwijanie umiejętności rozumienia prostych poleceń
Metody i formy: obserwacja, dialog z postacią historyczną, karty obrazkowe, metoda reagowania całym ciałem

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski

Czas trwania: 60 min

Cena: 100 zł

 

Plik pdf: Materiały uzupełniające dla nauczyciela do zajęć Welcome to the island!

Bilety on-line
English Version