Rozwiń sub menu
Zajęcia edukacyjne dla przedszkola i klas szkolnych

– Poznańska wyspa katedralna to z wielu względów znakomite miejsce, żeby spojrzeć stąd na miasto i na dziedzictwo kulturowe – w wymiarze lokalnym i szerszym. Od stuleci była ośrodkiem znaczącym, świadkiem ważnych wydarzeń i ciekawych procesów. Jak w soczewce skupiły się tu ślady życia zwykłych ludzi oraz świadectwa pomysłów i działań wybitnych osobowości różnych epok. Jednocześnie jest to wyspa położona blisko centrum miasta, miejsce o ciekawych walorach przyrodniczych.

– Wykorzystujemy to podczas zajęć edukacyjnych dla przedszkola i klas szkolnych, które poszerzają wiedzę z wielu przedmiotów: historii, języka polskiego, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, przyrody. Zajęcia dla różnych grup wiekowych tematycznie nawiązują do założeń podstawy programowej nauczania na danym poziomie. Dostarczamy materiały pozwalające zarówno na przygotowanie grupy do zajęć, jak i kontynuowanie tematu na lekcjach z różnych przedmiotów.

– Wybrane zajęcia przygotowane zostały z myślą o grupach uczących się języka angielskiego. Ich głównym atutem jest poszerzenie materiału leksykalnego pomocnego w różnych sytuacjach życia codziennego, z wykorzystaniem metody komunikacyjnej.

– Atrakcyjna i urozmaicona forma spotkań oparta jest na poznawaniu, odkrywaniu przez aktywne uczestnictwo, zakłada interakcje między uczestnikami, kształcenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Zajęcia zachęcają do samodzielnego zdobywania wiedzy, syntezy, wyciągania wniosków. Jednocześnie przygotowują do aktywnego uczestnictwa w kulturze, inspirują działania plastyczne i parateatralne.

– Zajęcia odbywają się na ekspozycji Bramy Poznania, w salach warsztatowych oraz w terenie na Ostrowie Tumskim (od kwietnia do października).

 

 

Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół
Zajęcia edukacyjne dla szkół

 

 

Bilety on-line
English Version