Rozwiń sub menu
Materiały do pobrania

Zachęcamy Państwa do korzystania z bezpłatnych publikacji i materiałów edukacyjnych zamieszczonych na naszej stronie.

Szczególnie polecamy podręcznik dla nauczycieli i edukatorów poświęcony tematyce dziedzictwa kulturowego Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik służyć może jako źródło wiedzy i inspiracji do opracowania tematów zajęć szkolnych związanych z dziedzictwem.

Podręcznik oraz informacje o nim można pobrać TUTAJ.

 

 

Polecamy pobranie materiałów edukacyjnych przygotowujących do zajęć w Bramie Poznania, a także pomocnych w planowaniu kolejnych działań edukacyjnych po wizycie. Poniżej znajdują się linki bezpośrednio kierujące do materiałów uzupełniających poszczególne zajęcia dla każdego etapu edukacyjnego:

 

Materiały uzupełniające zajęcia dla grup przedszkolnych KLIKNIJ

Materiały uzupełniające zajęcia dla klas 1-3 szkoły podstawowej KLIKNIJ

Materiały uzupełniające zajęcia dla klas 4-6 szkoły podstawowej KLIKNIJ

Materiały uzupełniające zajęcia dla klas gimnazjalnych KLIKNIJ

Materiały uzupełniające zajęcia dla klas ponadgimnazjalnych KLIKNIJ

Materiały uzupełniające zajęcia dla grup ze szkół specjalnych KLIKNIJ

Materiały uzupełniające zajęcia dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej KLIKNIJ

 

 

Istnieje również możliwość zamówienia bezpłatnej publikacji elektronicznej „Materiały dydaktyczne dla nauczycieli dzieci i młodzieży niesłyszącej. Dziedzictwo Kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu”. Publikacja zawiera scenariusze zajęć lekcyjnych z przedmiotów takich jak: historia, plastyka, język polski, język migowy a także scenariusze zajęć rewalidacyjnych, zajęć świetlicowych oraz scenariusz projektu edukacyjnego. Każdorazowo punktem wyjścia do działań edukacyjnych jest film pt. „Wyspa pełna historii” zrealizowany przez uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu w ramach projektu „Kino na wyspie”.

Składanie zamówień za pośrednictwem e-mail: edukacja@bramapoznania.pl

Bilety on-line
English Version