Rozwiń sub menu
WOLNOŚĆ/ NIEPODLEGŁOŚĆ/ WSPÓŁPRACA – zajęcia
fot. Ł.Gdak

fot. Ł.Gdak

 

 

Zajęcia edukacyjne polecane na obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości

 

 

Inspirując się nietuzinkowymi postaciami, które swoimi działaniami dążyły do odzyskania niepodległości, a później budowały państwo polskie, prezentujemy nowe zajęcia edukacyjne. Ich tematyka dotyczy współczesnego rozumienia przez dzieci i młodzież pojęć: wolność, niepodległość, współpraca, patriotyzm, obywatelskość.

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

 

 

 

Informacje praktyczne

 

Miejsce zajęć: Brama Poznania, ul Gdańska 2, Poznań

Terminy: zajęcia w sali warsztatowej odbywają się w okresie od IX do VI,
od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30

Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów oraz 3 opiekunów

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania

 

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup biletów: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.
Bilety dostępne: za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

 

 

Zajęcia w sali warsztatowej

 

 OPOWIEM CI O WOLNOŚCI

Etap edukacyjny: klasy I-III szkoły podstawowej

Temat: życie codzienne, rozumienie wolności, ograniczenia wolności w zaborze pruskim

Cel: przybliżenie pojęcia wolności, ćwiczenie kreatywnego tworzenia opowieści

Metody i formy: gra dydaktyczna, uważne słuchanie, tworzenie opowieści, prezentacja prac, praca w grupach

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na stronie: www.bilety.bramapoznania.pl

 

 

Materiały uzupełniające:

 

 

SUPERBOHATERKA

Etap edukacyjny: klasy IV-VI szkoły podstawowej

Temat: zabór pruski, praca u podstaw, postać Anieli Tułodzieckiej i działalność towarzystwa „Warta”, gry fabularne

Cel: przybliżenie postawy patriotycznej w czasach zaborów i współcześnie, rozwijanie kreatywności

Metody i formy: uważne słuchanie, karta postaci,praca kreatywna,prezentacja prac,praca indywidualna i w grupach,

Przedmioty: język polski, historia, informatyka

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na  stronie: www.bilety.bramapoznania.pl

Materiały uzupełniające:

 

 

 

 

KONIECZNIE-SPOŁECZNIE

Etap edukacyjny: klasy VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum

Temat: Bazar w Poznaniu, Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego, fundacje i kampanie społecznościowe

Cel: kształtowanie postawy obywatelskiej, rozwijanie kreatywności

Metody i formy: gra kreatywna, interpretacja tekstów źródłowych, karta pracy, dyskusja, prezentacja prac, praca w grupach,

Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na stronie: www.bilety.bramapoznania.pl

Materiały uzupełniające:

 

 

PAŃSTWO: INSTRUKCJA OBSŁUGI

Etap edukacyjny: klasy ponadpodstawowe

Temat: postaci: F. Nowowiejski, Wł. Czarnecki, H. Święcicki, J. Drwęski, B. Krysiewicz, budowa niepodległego państwa

Cel: kształtowanie postawy obywatelskiej, porównanie patriotyzmu w przeszłości i współcześnie

Metody i formy: gra kreatywna, dyskusja, sketchnoting, prezentacja prac, praca w grupach

Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

 

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na stronie: www.bilety.bramapoznania.pl

Materiały uzupełniające:

 

 

Oprowadzanie po ekspozycji

WIELKOPOLANIE NA DRODZE KU NIEPODLEGŁEJ

 

Temat: Fascynujące dzieje zmagań Wielkopolan o odzyskanie utraconego państwa i własnej godności. Mieszkańcy poznańskiego, nie stroniąc od udziału w walce zbrojnej, budowali przede wszystkim silne fundamenty społeczne, eksponując przy tym ważne wydarzenia z przeszłości oraz symbolikę łączącą całą polską wspólnotę.

Etap edukacyjny: klasy VII, gimnazjalne i ponadpodstawowe

Grupa może liczyć minimalnie 10 a maksymalnie 30 osób. Opiekunowie wliczani są w skład grupy

Przebieg: oprowadzanie realizowane jest wg scenariusza, obejmuje wybrane wątki tematyczne prezentowane na ekspozycji.

Czas zwiedzania: 90 min

Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 8 zł/os. lub Wspólny Bilet grupowy na Ostrów Tumski – 12 zł/os. Grupy są oprowadzane po ekspozycji przez pracownika Bramy Poznania – nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Oprowadzanie tematyczne realizowane jest od wtorku do soboty o pełnych godzinach. Rezerwacji i zakupu biletu należy dokonać z minimalnie 7-dniowym wyprzedzeniem w Punkcie Rezerwacji Bramy Poznania lub pod nr tel. 61 647 76 29 od wtorku do piątku w godz. 9:00-14:00.

Więcej informacji o oprowadzaniu http://bramapoznania.pl/oferta/zwiedzanie/zwiedzanie-oprowadzanie-ekspozycji/

Bilety on-line
English Version