Rozwiń sub menu
Zajęcia dla grup o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz z dysfunkcją słuchu i wzroku

Aktywne uczestnictwo w kulturze, doświadczanie dziedzictwa narodowego, podejmowanie aktywności twórczych, jest niezbędnym elementem rozwoju dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Pozwala im otworzyć się na świat (w sensie niwelowania różnorakich barier) oraz jest czynnikiem wyrównującym szanse edukacyjne. Wychodząc z przekonania, że równy dostęp do kultury i edukacji na rzecz dziedzictwa jest prawem, a nie luksusem przygotowaliśmy różnorodne propozycje edukacyjne dla klas integracyjnych, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz dysfunkcją słuchu. W bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni Bramy Poznania rozwiną umiejętności, podniosą poziom własnej samooceny i pewności siebie.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami dotyczącymi pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wybór pozycji książkowych znajdą Państwo na stronie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu: http://pbp.poznan.pl/node/1237

O nowej ofercie Bramy Poznania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną pisaliśmy również w „Uczyć lepiej” – czasopiśmie wydawanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Zapraszamy do lektury!

 

 

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z przewodnikami przed wizytą w Bramie Poznania:

 

Bilety on-line
English Version