Rozwiń sub menu
Oferta: Lider zespołu ds. promocji

Nr ref.: CTK.BA.110.8.2017
JednostkaCentrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stanowisko: Lider zespołu ds. promocji
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Brama Poznania

 

Zakres podstawowych czynności

 • koordynacja i nadzór nad pracą podległego zespołu,
 • opracowywanie i realizacja działań promocyjnych, przygotowywanie planów,
 • współpraca ze środowiskiem reklamowym, grafikami, drukarniami itp.,
 • współpraca z instytucjami kultury, szkołami i placówkami edukacyjno-kulturalnymi oraz opiekuńczymi, stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie organizacji wydarzeń i ich promocja,
 • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
 • przygotowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych o środki na realizację wydarzeń kulturalnych do programów krajowych i zagranicznych,
 • koordynacja działań i wsparcie przy organizacji wydarzeń i imprez,
 • prowadzenie kont na portalach społecznościowych oraz bieżąca ich aktualizacja na stronach www.

 

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • kreatywność, otwarty umysł,
 • znajomość aktualnych trendów i rozwiązań graficznych,
 • znajomość środowiska internetowego oraz łatwość poruszania się w mediach społecznościowych,
 • umiejętność redagowania i pisania tekstów,
 • swoboda posługiwania się językiem angielskim,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista oraz pozytywne nastawienie do świata,
 • gotowość do uczenia się nowych rzeczy, podnoszenia kwalifikacji.

 

Wymagania dodatkowe

 • zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym Poznania.

 

Wymagane dokumenty

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i kwalifikacje.

 

Inne informacje:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, BRAMA POZNANIA,

Gdańska 2, 61 – 123 Poznań,

lub na adres e-mail kadry@trakt.poznan.pl

 

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań w terminie do 2017-08-31.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

Bilety on-line
English Version