Rozwiń sub menu
Newsletter
 

 

Dołącz do naszego newslettera i dowiaduj się pierwsza/y o wydarzeniach organizowanych w Bramie Poznania i na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu!

 

 

Prośba o potwierdzenie zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail.

 

 

Podając swoje dane na formularzu rejestracyjnym zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera oraz otrzymywania ofert marketingowych.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań – samorządowa instytucja kultury Miasta Poznań

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@trakt.poznan.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie CTK TRAKT np. dostawcy usług IT.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne

Bilety on-line
English Version