Rozwiń sub menu
MIASTO JAK SIĘ PATRZY

 

 

O obliczu miasta decyduje jego przestrzeń publiczna. Nieprzypadkowo określenie „miasto” wiąże się ze słowem „miejsce”. Oznacza bowiem przestrzeń tworzącą ramy do życia mieszkańców. Zmieniającym się w czasie warunkom, pojawianiu się nowych wyzwań i przeszkód towarzyszyła ewolucja sposobu patrzenia na miasto. Jaki był przepis na miasto idealne? Gdzie poszukiwały go wcześniejsze pokolenia? Czy udało im się go zrealizować? Kluczem do odpowiedzi na te pytania jest dziedzictwo urbanistyczne i architektoniczne Poznania.

Wystawa „Miasto jak się patrzy” to opowieść o przeobrażeniach jakim w ciągu wieków ulegał układ przestrzenny Poznania oraz czynnikach wpływających na kształt tego procesu. Zaprezentowane zostaną historyczne panoramy i plany miasta, które posłużą za tło dla rozważań o potrzebach i dążeniach przyświecających budowniczym Poznania sprzed wieków, a także wpływie ówczesnych decyzji architektonicznych i urbanistycznych na dzisiejsze oblicze miasta.

Poznań, jak każde miasto z bogatą przeszłością, daje się odczytywać poprzez uniwersalne kody i symbole zawarte w jego przestrzeni. Wystawa umożliwia ich odszukanie i nazwanie. Opowiada również o narzędziach i metodach, za pomocą których proces kształtowania otoczenia może wpływać nie tylko na warunki życia, lecz również na tożsamość mieszkańców miasta.

W 2018 roku przypada 10-lecie uznania historycznego zespołu miejskiego Poznania za pomnik historii. Wystawa stanowi pierwsze z cyklu wydarzeń organizowanych w Bramie Poznania, związanych z upamiętnieniem tego jubileuszu.

Na spotkanie z „Miastem jak się patrzy” zapraszamy do Śluzy Katedralnej

 

 

Wystawa czynna: 14.01-25.03.2018

Scenariusz: Maciej Moszyński, Anna Pikuła

Projekt graficzny: Studio YOS

Produkcja: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, dyrektor Robert Mirzyński 

WSTĘP WOLNY

Bilety on-line
English Version