Rozwiń sub menu
Miasteczko Poznań – spotkanie promocyjne

 

 

25.10.2017 / g. 18:00 / sala wielofunkcyjna, Brama Poznania / wstęp wolny


MIASTECZKO POZNAŃ jest czasopismem wydawanym od 15 lat. Zajmuje się problematyką dziedzictwa kulturowego Poznania i Wielkopolski. Jest otwarte na problematykę współczesną omawiając wydarzenia z pogranicza sztuk wizualnych, prezentując zjawiska literackie, recenzując książki, spektakle teatralne: lokalne, ogólnopolskie i zagraniczne. Promuje społeczeństwo obywatelskie. Jest kolportowane na terenie całego kraju. Od czerwca 2017 roku redakcja pisma ma nową siedzibę w lokalu przy ulicy Żydowskiej 15a. W miejscu o historycznym i symbolicznym potencjale – w kompleksie budynków zajmowanych do wybuchu II wojny światowej przez Fundację im. Salomona Latza.

Podczas spotkania w Bramie Poznania ICHOT będziemy promować dwa numery czasopisma.

 

 

 

 

 

Numer 2/2017:
W numerze piszemy o komiksie izraelskim. Agnieszka Czoska rozmawia z Keren Katz i Asafem Hanuką, Marek Bochniarz omawia animacje tworzone przez izraelskich artystów. Nawojka Cieślińska-Lobkowicz w niezwykle interesującym artykule „Śmierć antykwariusza na Chłodnej” podaje nowe okoliczności śmierci prof. Franciszka Raszei. Z publikacji dowiemy się czy rzeczywiście w mieszkaniu przy Chłodnej zginął Abe Gutnajer, a także o wątpliwościach dotyczących daty tragicznego zdarzenia w warszawskim getcie.
O wileńskim malarzu Rafaelu Chwolesie pisze Zbigniew Pakuła. Pokazuje artystę – tułacza, poszukującego swojego miejsca najpierw w Wilnie, następnie w Warszawie i Paryżu. Chwolesa wspomina na łamach pisma także żydowski poeta Abraham Suckewer, a obu tekstom towarzyszą kolorowe reprodukcje dzieł malarza znad Wilejki. Redakcja przywołuje postać Łucji Pinczewskiej-Gliksman pochodzącej z Opatówka pod Kaliszem. Poetkę zaprzyjaźnioną z Leo Lipskim wspomina Ryszard Low.
W czasopiśmie publikujemy nowe opowiadanie Savyon Liebrecht w przekładzie Michała Sobelmana, omawiamy krakowskie wystawy w MOCAK-u i Muzeum Galicja, a z Damianem Kruczkowskim wędrujemy do dawnego Konina.

 

 

 

Numer 3/2017
Ważnym tematem numeru są teksty odnoszące się do rocznicy reformacji w Poznaniu i Wielkopolsce. Sięgającą 500 lat historię luteranizmu i jego początki w Poznaniu przypomina Piotr Repczyński. O ewangelicyzmie w zaborze pruskim pisze Małgorzata Grzywacz, a o reformacyjnych impulsach w kulturze polskiej XVI wieku Katarzyna Meller. Tekstom towarzyszy rozmowa z księdzem Marcinem Kotasem, proboszczem parafii augsbursko-ewangelicko w Poznaniu. A w ramach cyklu „obywatelska Wielkopolska” prezentujemy działalność stowarzyszenia FRYDHOF porządkującego cmentarze ewangelickie.
W numerze piszemy także o historii budynku żydowskiego domu starców Fundacji im. Salomona B. Latza, modlitewniku żydowskim odnalezionym w Bibliotece Raczyńskich, prezentujemy „Szlak dziedzictwa poznańskich Żydów” przygotowany w ramach projektu Traktu Królewsko-Cesarskiego.
W dziale wydarzeń kulturalnych recenzujemy m.in. spektakl berlińskiego teatru GORKI prezentowany w Teatrze Polskim i wystawę izraelskich artystów w galerii :SKALA. Marek Bochniarz pisze o filmach inspirowanych twórczością popularnego także w Polsce pisarza Etgara Kereta.


Podczas spotkania przedstawione zostaną też foldery turystyczne – dziedzictwa żydowskiego oraz reformacji – na Trakcie Królewsko-Cesarskim.

Foldery można pobrać tutaj: http://trakt.poznan.pl/pl/strona-startowa/oferta/foldery/

Bilety on-line
English Version