Rozwiń sub menu
Krajobraz mojego miasta – film

Wszechobecne płachty reklamowe szpecące zabytkowe części wielu polskich miast, brak dbałości o małą architekturę, estetykę ulic czy zieleń miejską, to bardzo niepokojące zjawiska w polskim krajobrazie. Narodowy Instytut Dziedzictwa, chcąc zwrócić uwagę na odpowiednie projektowanie i zarządzanie przestrzenią publiczną, przygotował film pt.: „Krajobraz mojego miasta”, będący częścią kampanii społecznej.

Kampania, której częścią jest strona internetowa www.krajobrazmojegomiasta.pl, zachęca w kompleksowy sposób do zmian w krajobrazie polskich miast. Jej celem jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności społeczeństwa i władz samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego. Kampania przedstawia zagadnienia związane z zarządzaniem przestrzenią publiczną: miejscami pamięci, zielenią, reklamami zewnętrznymi oraz szeroko pojętą ochroną miejsc zabytkowych.

Proponowane w filmie i opracowanych materiałach działania, w przyszłości powinny przełożyć się na poprawę wyglądu i zachowanie tożsamości kulturowej pojedynczych miejscowości i całych regionów. Pozytywne rozwiązania bezspornie przekładają się na jakość życia mieszkańców oraz chociażby zwiększenie walorów turystycznych i inwestycyjnych miast i miasteczek.

Na stronie www.krajobrazmojegomiasta.pl można znaleźć inspiracje zarówno do przygotowania dedykowanych wydarzeń w całym kraju w ramach obchodów EDD, jak i podjęcia działań na rzecz krajobrazu we własnym zakresie.

 

Termin: 9.09, godziny: 11:00 oraz 15:00

10.09, godziny: 14:00 oraz 16:00

Sala wielofunkcyjna

Wstęp wolny!

 

Wydarzenie realizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2017

Bilety on-line
English Version