Rozwiń sub menu
FANUM PRO SACRUM – dyskusje o sacrum i profanum
w sztuce

Na pierwszej dyskusji dowiedzieliśmy się, co to znaczy post-sakralność, jak rozumieć zależności sacrum i profanum, a także, jakie zastosowanie mają te teorie w praktyce. Druga z kolei dyskusja z cyklu FANUM PRO SACRUM odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 18:00 w Sali Wielofunkcyjnej Bramy Poznania. Dowiemy się na niej, jaki był zamysł kuratorski przy tworzeniu projektu, a także porozmawiamy o tym, jak współcześnie wygląda kreowanie religijności przez sztukę i jak wykorzystuje się najnowsze media w sztuce sakralnej. Porozmawiamy także o różnych aspektach kiczu, w tym kiczu religijnego. Udział w dyskusji wezmą dr hab. Katarzyna Marciniak, dr hab. Maciej Michalski, a także kurator projektu Stachu SZUM Szumski wraz z jedną z zaproszonych przez siebie artystek – Karoliną Mełnicką.

 

 Dr hab. Katarzyna Marciniak – etnolożka, profesor nadzwyczajny w Instytucie Etnologii i Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Badaczka terenowa, prowadziła badania w polskich miejscach kultu religijnego, między innymi w Bazylice w Licheniu. Autorka wielu artykułów i książek, m.in.: „Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie wielkopolskich sanktuariów maryjnych” oraz ” Licheń i jego świat”, „Człowiek u wrót nieba – rola Matki Bożej w zbawieniu. Studium oparte na pieśniach i dokumentach z wielkopolskich sanktuariów maryjnych” w „Ludzie” oraz „E-religijność. Nowe wyzwanie, nowe możliwości” w publikacji „e-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo” pod red. Bożeny Płonka-Syroka oraz Marty Staszczak”. Jej zainteresowania badawcze obejmują religijność ludową oraz sztukę ludową i nieprofesjonalną.

 

Dr hab. Maciej Michalski – historyk, adiunkt w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Zajmuje się dziejami średniowiecznej religijności, genderowymi aspektami hagiografii świętych kobiet, tradycją średniowieczną w epokach późniejszych, polskim słowianofilstwem pierwszej połowy XIX wieku, historią lokalną, a ostatnio mediewalizmem tzw. ziem odzyskanych. Opublikował m.in. Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich (Poznań 2004); Dawni Słowianie w tradycji polskiej pierwszej połowy XIX wieku. W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej (Poznań 2013).

 

 Natomiast już 1 maja o godzinie 21:00 zobaczymy wizualny finał projektu FANUM PRO SACRUM. Na południowej fasadzie Bramy Poznania wyświetlone zostaną powstałe prace.

 

ARTYŚCI BIORĄCY UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 

Stachu Szumski – artysta multimedialny, malarz, grafik. Student warszawsk­iej ASP na kierunku sztuki mediów. W swojej twórczości skanuje otaczającą go rzeczywistość, wszystko poddając specyficznej obróbce. Nie chodzi jednak o piętnowanie i obnażanie lichości otaczającego go wizualnego strumienia. Badając swoją sztuką różne tematy, wątki i postacie, przeprowadzając ich sekcję, odkrywa wśród śmieci także źródła mocy, które napędzają jego sztukę.

 

Karolina Mełnicka – ukończyła kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Studiuje multimedia na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. W 2014 r. stworzyła manifest Upadek Namacalnych Hiperrzeczywistości – Nowe Simulacrum ™, w którym odwołując się do filozofii J. Baudrillarda i G. Deborda wysnuła tezę przeniesienia się ośrodka rzeczywistości do wirtualności. Nowy porządek określiła jako Nowe Simulacrum, a mechanizmy jego funkcjonowania zamknęła w terminie Społeczeństwo Wirtualnego Spektaklu.

 

Ada Karczmarczyk – znana też jako ADU– artystka multimedialna, performerka, blogerka, kompozytorka, piosenkarka; w swojej twórczości zajmuje się łączeniem trzech często niespajalnych, wykluczających się i walczących ze sobą światów: popkultury, duchowości i sztuki. Absolwentka ASP w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Laureatka wielu konkursów artystycznych. Jej prace pokazywane były na najważniejszych wystawach sztuki współczesnej ostatnich lat w Polsce.

 

TARWUK – grupa działająca w Nowym Jorku, której członkowie pochodzą z Chorwacji. W swojej twórczości łączą media i formaty artystyczne, nieustannie sprawdzając, jak daleko położona jest granica między tym, co prywatne a publiczne, religijne a magiczne. Stworzyli szereg prac nawiązujących do mitologii południowych Słowian, w ciekawy sposób nakładając komputerową formę i wyraz na tradycyjne artefakty.

 

Jae Ho Youn – absolwent Akademi Artystycznej w Strassbourgu. Pochodzi z Korei Południowej. Do tej pory mieszkał w 3 różnych krajach i 7 miastach. Jak sam mówi, pomimo swoich dość oczywistych azjatyckich rysów twarzy, podobno jest Słowianinem. Aktualnie mieszka w Warszawie. Jest autorem oprogramowania, które generuje i moduluje ciężkie dźwięki pokryte warstwami breakbeat’u, noise’u
i drone’ów o niskich częstotliwościach oraz cyfrowych glitch’y. Sposób w jaki tworzy muzykę opiera się na różnorodnych eksperymentach polegających na podziale/reorganizacji czasu w muzyce na małą skalę, nie tylko ze względu na struktury rytmiczne, ale także dla osiągnięcia ogólnego efektu struktury dźwięku.

 

Serdecznie zapraszamy!

Bilety on-line
English Version