Rozwiń sub menu
FANUM PRO SACRUM – dyskusje o sacrum i profanum w sztuce

Projekt kuratorski Stanisława SZUMA Szumskiego FANUM PRO SACRUM  zakłada refleksję nad formą i treścią przedstawień sztuki współczesnej: internetowej, multimedialnej i interdyscyplinarnej, przeformułowanej pod względem używanych przez artystów środków wyrazu i podejmowanej tematyki. Post-sakralność oraz dematerializacja to dwa podstawowe pojęcia, którymi kurator kierował się przy tworzeniu swojej koncepcji.

 

Dematerializacja łączy się w tym przypadku z zanikaniem – przedmiotów, osób, budynków, symboli. Pojęcie to jest bliskie teorii dziedzictwa jako rozważań na temat tego, co już nie istnieje – zniknęło w czasie dziejów za sprawą najróżniejszych czynników: historycznych, społecznych i kulturowych.

 

Post-sakralność zaś rozumiana jest jako próba odpowiedzi na dotykający społeczeństwo kryzys wiary i wartości oraz poszukiwanie nowych form wyrazu religijnego w sztuce, dopuszczającego użycie współczesnych środków artystycznych, takich jak muzyka, film, animacja czy kolaż multimedialny.
1 maja 2015 na fasadzie budynku Bramy Poznania zostaną wyświetlone prace powstałe w ramach koncepcji kuratorskiej, jednak zanim się to stanie, zapraszamy Państwa na cykl dyskusji przybliżający temat  FANUM PRO SACRUM.

 

 

W pierwszej dyskusji – współczesne granice sacrum profanum i  postsakralność – udział wezmą: prof. Michał Buchowski, dr hab. Bernadetta Żynis oraz Piotr Libicki.

 

Spotkanie o godzinie 18:30 w Sali Wielofunkcyjnej. Zapraszamy.

Bilety on-line
English Version