Rozwiń sub menu
Europejskie Dni Dziedzictwa: oprowadzanie „Wielkopolanie na drodze ku Niepodległej”

 

 

Tematyka oprowadzania, w związku z rocznicą 100 – lecia odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, dotyczy prezentacji na ekspozycji poświęconej dziedzictwu Ostrowa Tumskiego fascynujących dziejów zmagań Wielkopolan o odzyskanie utraconego państwa i własnej godności.

Opowieść zaczyna się od czasów pierwszych Piastów, gdy poznański gród był kluczowym punktem na mapie rodzącego się państwa związanym ponadto z początkami umacniania się  chrześcijaństwa i cywilizacji łacińskiej na ziemiach polskich. Zarówno ten okres jak i późniejsze średniowieczne i nowożytne dzieje, gdy Poznań był jednym z największych i najbardziej rozwiniętych miast w dawnej Rzeczypospolitej, służy naszej opowieści do zarysowania podstaw na jakich tworzyła się polska wspólnota mieszkańców Wielkopolski. W czasach średniowiecznych i staropolskich tkwią bowiem korzenie symboliki i mitów służących XIX – wiecznym działaczom społecznym  i niepodległościowym w ich walce o podmiotowość.

Oprowadzając grupę po salach gród i woda, a także częściowo sali złoto przedstawimy podstawowe fakty z dziejów narodu, państwa i regionu, które służyły promowaniu świadomości narodowej i dążeń niepodległościowych. Starania te stanowią główny wątek dalszej części oprowadzania, prezentującej strategie działań Polaków pod zaborem pruskim, których centralą i nieformalną stolicą był Poznań. Mowa tu przede wszystkim o programie prac organicznych opierającym się na idei podnoszenia własnymi siłami poziomu cywilizacyjnego polskiej społeczności. Elity polskie pozbawione swojego państwa wytworzyły, w dużym stopniu niezależne struktury społeczno – ekonomiczne stanowiące przeciwwagę dla instytucji niemieckich. Wielkopolanie nie stroniąc od udziału w walce zbrojnej, konsekwentnie budowali społeczną bazę , która (gdy nadszedł właściwy moment na wybuch powstania) okazała się niezbędna by wymarzony cel osiągnąć i utrzymać.

 

 

Informacje praktyczne:

 

Termin: 15.09 i 16.09, godz. 17:00,

Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2

Obowiązują zapisy pod numerem 61 647 76 34 lub osobiście w Bramie Poznania.

Oprowadzanie bezpłatne!

 

 

fot. Ł.Gdak

fot. Ł.Gdak

Bilety on-line
English Version