Rozwiń sub menu
Pomnik Historii – Historia w Pomniku

 

 

 

 

 

 

Publikacja Pomnik Historii – Historia w Pomniku, ukazała się z okazji jubileuszu 10-lecia nadania historycznemu zespołowi miasta Poznania tytułu Pomnika Historii.

 

Pomnik Historii jest tytułem przyznawanym obiektom o najważniejszym znaczeniu dla naszego dziedzictwa kulturowego. Nie budzi zatem wątpliwości fakt wyróżnienia w ten sposób zabytkowych dzielnic Poznania, które tworzą niepowtarzalny w skali kraju układ urbanistyczno-architektoniczny. Spoglądając na stolicę Wielkopolski z góry, przy pomocy mapy lub panoramy, z łatwością dostrzeżemy bowiem kolejne etapy rozwoju miasta, począwszy od Ostrowa Tumskiego, przez lewobrzeżny Poznań ze Starym Rynkiem, Fort Winiary, czyli Cytadelę, aż po Dzielnicę Zamkową.

 

W 2018 roku Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, miejska instytucja kultury zajmująca się popularyzacją poznańskiego dziedzictwa, postanowiło przygotować propozycję wydarzeń, które miały zwrócić uwagę mieszkańców na jubileusz Pomnika Historii. Były to wystawy, wydawnictwa, warsztaty, spotkania popularnonaukowe, spacery i animacje, które w zróżnicowanej formie przybliżały odbiorcom architekturę i urbanistykę przestrzeni Pomnika Historii.

 

Kulminacją wspomnianych działań jest publikacja, będąca owocem współpracy CTK TRAKT z zespołem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Książka zawiera artykuły znakomitego grona autorów, którzy z sukcesem podjęli próbę opisu Pomnika Historii przez pryzmat dziedzin, w których się specjalizują.

 

 

 

 

 

Pomnik Historii — Historia w Pomniku 

Publikacja jubileuszowa z okazji 10-lecia nadania historycznemu zespołowi miasta Poznania tytułu Pomnika Historii

 

Redakcja: Maciej Moszyński, Marcin Słomiński

Korekta: Aleksandra Deskur

Tłumaczenie: Krzysztof Kotkowski

Projekt graficzny i skład: Marcin Dzbanuszek

Wydawca: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, dyrektor Robert Mirzyński

Copyright: CTK TRAKT

ISBN: 978-83-62415-25-0

Poznań 2018 

Bilety on-line
English Version