Rozwiń sub menu
Odbiorcy instytucji kultury

 

 

Nowa seria publikacji poświęcona będzie różnym odbiorcom instytucji kultury. Artykuły w niej zebrane są rezultatem seminariów organizowanych co roku w Bramie Poznania.

 

Pierwsza książka z nowej serii stanowi podsumowanie seminariów o Rodzinach i Seniorkach/Seniorach. Artykuły w niej zebrane są rezultatem seminariów organizowanych co roku w Bramie Poznania. Spotkania w gronie specjalistów pozwoliły na wymianę doświadczeń i zgromadzenie wiedzy, którą dzielimy się w tej publikacji.

 

 

 

 

  • Tytuł: Rodziny/2015. Seniorki i seniorzy/2016 w instytucji kultury. Publikacja poseminaryjna cyklu „Odbiorcy instytucji kultury”
  • Redakcja: dr Monika Herkt, Anna Mieszała
  • Recenzja: dr Adam Pisarek, Uniwersytet Śląski
  • Korekta: Karol Francuzik
  • Projekt graficzny i skład: Martyna Marcinkowska
  • ISBN: 978-83-62415-24-3
  • Wydawca: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
  • Copyright CTK TRAKT
  • Poznań 2018
Bilety on-line
English Version