Rozwiń sub menu
Jak działamy?
fot. K. Zimna

fot. K. Zimna

 

Archiwum Społeczne Śródki to sposób na zachowywanie i interpretowanie lokalnego dziedzictwa. Archiwum  ma charakter zasobu cyfrowego, gdzie wszystkie zdigitalizowane elementy są wykorzystywane w celu popularyzacji dziedzictwa poznańskiej Śródki, Ostrowa Tumskiego i Zagórza.

 

Archiwum tworzą trzy zasadnicze elementy:

 

  • Zespół fotografii – unikatowa, cyfrowa kolekcja zdjęć tworzona we współpracy z mieszkańcami
  • Historie Mówione – audiowizualne zapisy spotkań i rozmów z mieszkańcami
  • Materiały badawcze – materiały źródłowe i naukowe pochodzące z projektów badawczych dotyczących Śródki

 

Archiwum Społeczne Śródki powstaje przy współpracy z mieszkańcami i zainteresowanymi osobami. Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie przestrzeni współpracy i wymiany informacji, w której wszyscy wielbiciele dzielnicy, stowarzyszenia i instytucje będą mogły się włączać, aby wspólnie poszerzać zasób wiedzy o przeszłości i dziedzictwie Śródki.

 

Istotą archiwów społecznych jest zaangażowanie społeczności lokalnej. Mieszkańcy są głównymi bohaterami zbieranych materiałów – przekazują swoje zdjęcia, opowiadają historie.

 

Archiwum Społeczne Środki – budujmy je razem.

Bilety on-line
English Version