Rozwiń sub menu
100RZEŹBA – PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ – wystawa czasowa UAP

 

 

Wystawa jubileuszowa Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Celem jubileuszowej wystawy Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest wskazanie tradycji, kierunków artystycznego rozwoju i perspektyw procesu dydaktycznego Wydziału. Poprzez pokazanie wybranych aspektów przeszłości chcielibyśmy pokazać tradycje stanowiące oparcie dla współczesnych koncepcji dydaktycznych. Kolejnym aspektem jest współczesność reprezentowana przez aktualnych pedagogów i przyszłość zakodowana w pracach studentów poszczególnych pracowni. Triada oparta o tradycję, współczesność i przyszłość wydaje się najprostszą, a przez to najbardziej komunikatywną konstrukcją pokazu.

 

Problemowy i koncepcyjny charakter wystawy ma na celu zaproszenie odbiorców do poznania specyfiki działań rzeźbiarskich, stawiania pytań, analizy i  rozważań na temat roli rzeźby we współczesnej przestrzeni kulturowej i miejskiej.

Zespół kuratorski: prof. dr hab. Wiesław Koronowski, prof. dr Janusz Bałdyga, dr Rafał Górczyński

Termin: 16.03.2019 – 23.06.2019

Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań

 

 

 

 

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie 100RZEŹBA – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

 

Termin: 18 maj, godz. 16.00

Miejsce: Brama Poznania – Śluza Katedralne (wejście od strony ul. Dziekańskiej)

Wstęp wolny.

Oprowadzanie poprowadzi prof. Janusz Bałdyga – jeden z kuratorów wystawy.

 

 

Wystawie towarzyszą działania edukacyjne:  

 

PER/FORMA – Działania Przestrzenne

18.05,17:00, PER/FORMA – Działania Przestrzenne

19.05, 11:00, PER/FORMA – warsztaty*

19.05, 13:00, PER/FORMA – pokaz działań warsztatowych

Miejsce: Brama Poznania

Prowadzenie: prof. Janusz Bałdyga, dr Marta Bosowska  

 

Działania performatywne stanowiące element prezentacji jubileuszowych 100-lecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, to zdarzenia z pogranicza rzeźby i działań w przestrzeni społecznej. Ich idea wywodzi się z koncepcji dydaktycznych Pracowni Sztuki Performance. Będą miały charakter prezentacji indywidualnych, projektu grupowego i pokazu działań warsztatowych. W pracach indywidualnych punkt wyjścia stanowić będzie kontekst przestrzenny konkretnego miejsca, jakim jest otoczenie Bramy Poznania. W działaniach grupowych istotne będą konteksty i relacje personalne. Kolejnym elementem będzie pokaz efektów dwudniowego warsztatu działań prezentowanych przez studentów Wydziału Rzeźby. Celem będzie stworzenie mobilnego obiektu przestrzennego jako organizmu łączącego działania kilkunastu uczestniczących w projekcie osób.

 

*Obowiązują zapisy: wydarzenia@bramapoznania.pl; wiek uczestników: 15+.

 

Happening rzeźbiarski – Brygada Pigmaliona 8 – 9. 06.2019  

 

Termin: 08.06.2019 – godz. 10.00 – 18.00

Termin: 09.06.2019 – godz. 10.00 – 18.00

Miejsce: Teren przed głównym wejściem do Bramy Poznania ul. Gdańska 2

Realizacja: Brygada Pigmaliona w składzie: Prof. Wiesław Koronowski, dr Jarosław Bogucki, dr Igor Mikoda, dr Rafał Kotwis, dr Marcin Radziejewski, dr Dawid Szafrański oraz doktoranci i studenci  

 

Brygada Pigmaliona to nazwa grupy zrzeszającej zarówno rzeźbiarzy, jak i jej miłośników. Autorem i inicjatorem działań jest prof. Wiesław Koronowski, kierujący grupą. Brygada Pigmaliona to w podstawowej formie happening polegający na rzeźbieniu monumentalnych–pomnikowych form na żywo, z udziałem publiczności. Daje to uczestnikowi — widzowi możliwość wyjątkowej, bezpośredniej interakcji z procesem tworzenia dzieła. Jest to wyjątkowa szansa na tak bliskie obcowanie ze sztuką. Tematy przeprowadzonych i planowanych działań związane są z aktualnymi wydarzeniami lub wydarzeniami historycznymi jak również nawiązują do kultury regionalnej. W czasie jubileuszowej odsłony Brygady Pigmaliona będziemy rzeźbić powiększoną postać św. Piotra (patrona miasta Poznania), który trzymanym w prawej dłoni mieczem wskazuje Katedrę Poznańską. Ta broń, która jak opisuje Długosz w 960 roku trafiła do Polski jako dar papieża Jana XIII, to słynny eksponat archidiecezji poznańskiej. Oręż ten jest legendarnym mieczem św. Piotra, którym uciął ucho słudze arcykapłana w obronie Chrystusa.

 

 

Warsztaty ceramiczne — POTĘGA ŻYWIOŁU  

Miejsce: Teren przy Bramie Poznania

Prowadzenie: dr Wojciech Tężycki, dr Marcin Radziejewski, dr Dawid Szafrański, studenci Koła Naukowego Rzeźby

Termin: 15.06.2019 ( I część) i 22/23.06.2019 (II część)   15.06.2019 ( I część), godz. 11:00

 

Pierwszego dnia część warsztatowa, poświęcona będzie pracy w glinie. Uczestnicy podzieleni na grupy będą lepić ręczne formy rzeźbiarskie lub użytkowe oraz pracować z formami opisowymi i stemplami do odciskania w glinie. Warsztaty prowadzone będą przez opiekuna warsztatu ceramicznego Wydziału Rzeźby UAP oraz przez studentów. Wydarzeniu towarzyszyć będzie oprawa muzyczna. Całość będzie miała charakter piknikowy. Prace wykonane tego dnia, będą następnie suszone przez tydzień.

 

  22/23.06.2019 (II część)   22.06.2019,  godz. 11:00 Noc Kupały – druga część warsztatów ceramicznych  

Druga część będzie poświęcona wypalaniu prac powstałych tydzień wcześniej w czasie warsztatów ceramicznych. Największą atrakcją tej części działań będzie budowanie i palenie plenerowych pieców. Budową pieców zajmą się kilkuosobowe grupy studentów kierowane przez doświadczonych instruktorów, w którą czynnie włączą się uczestnicy warsztatów, a zarazem autorzy prac przeznaczonych do wypalenia. Na zbudowanie pieców potrzeba kilka godzin, następnie wszystkie piece zostaną odpalone. Wieczorem nastąpi kulminacyjny moment wypału.

 

  23.06.2019,  godz. 12:00 W niedzielę 23 czerwca po południu nastąpi rozbiórka pieców oraz  sprawdzanie przez uczestników warsztatów  co się wypaliło i jakie powstały efekty.

Bilety on-line
English Version